V letošnjem letu nacionalni parki v ZDA praznujejo 100-letnico svojega obstoja in delovanja. V počastitev tega jubileja po ZDA potekajo posebni BioBlitz projekti, s katerimi predstavljajo biotsko raznovrstnost njihovih zavarovanih področij, hkrati pa tudi opozarjajo na potrebo po ohranjanju življenjske pestrosti in širjenju okoljevarstvene zavesti. S ponosom lahko povemo, da smo v svetovnem merilu edini zunaj meja ZDA, ki smo se pridružili BioBlitz raziskovalnim projektom.

V soboto, 14. maja 2016 smo v sodelovanju z Veleposlaništvom Združenih držav Amerike, ki deluje v Ljubljani, izvedli projekt, ki smo ga poimenovali GeoBio Blitz Dovžanova soteska 2016. Namen tega projekta je bil dokumentirati rastlinstvo, živalstvo in geomorfologijo na področju Dovžanove soteske in potem vso pridobljeno gradivo preko programa iNaturalist naložiti na skupni strežnik, kjer se bodo zbrala vsa gradiva teh projektov.

Projekt BioBlitz Dovžanova soteska 2016 nam torej omogoča, da bomo vse zbrane informacije o Dovžanovi soteski približali svetovni javnosti, s tem pa v širni svet ponesli glas o naravnih lepotah in znamenitostih v okolici domačega Tržiča, o naši šoli in Slovenije nasploh.

Raziskovalno delo na terenu je spremljala in dokumentirala tudi ekipa National Geographic Junior, kjer bo v eni od naslednjih številk objavljen prispevek o projektu BioBlitz Dovžanova soteska 2016.

Mag. Drago Zalar, pomočnik ravnatelja OŠ Tržič

FOTOGALERIJA:

Dostopnost