Na pragu jeseni smo učitelji naravoslovnih predmetov na OŠ Tržič zelo aktivni.

28. septembra smo pripravili za vse učence predmetne stopnje dneve dejavnosti. Ta dan izvajamo aktivnosti v naravnem okolju, da naši učenci urijo veščine eksperimentalnega dela, terenskega opazovanja, problemskega raziskovanja. Tako spoznavajo osnovne naravoslovne pojave in zakonitosti ter naravne in družbene značilnosti domače občine.

Šestošolci so obiskali kmetijo »Čežov«, kjer sta jim prijazna domačina Aleš Bahun in Stane Meglič razložila delovanje lesne žage. Sedmošolci so bili na kampu Tominčev slap, kjer so merili, določali količine, pretvarjali merske enote, osmošolci pa so obiskali področje rudnika Lajb. Devetošolci so dodobra raziskali Dovžanovo sotesko. Čare te naše znamenitosti so odkrivali tudi pod vodstvom Irene Mrak in Matevža Novaka.

Voden obisk rudnika Lajb in Razstavno-izobraževalnega središča v Dolini sta nam omogočila tudi občina Tržič in župan Borut Sajovic.

Učenci so pri delu v naravnem okolju spoznavali posebnosti naše občine, obenem pa so uživali in pridobivali nova znanja in spoznanja.

Vsem, ki so nam pomagali izvesti ta dan v naravi, tudi skrbniku kampa in družinama Meglič in Bahun, se zahvaljujemo za gostoljubje.

  1. septembra pa smo se predstavili na 22. Festivalu znanosti in Sejmu eksperimentov v Ljubljani.

Letos je Slovenska znanstvena fundacija prireditev pripravila na več lokacijah. Šole smo se predstavile na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Naravoslovci iz OŠ Tržič smo se predstavili z našim »tradicionalnim« naravoslovnim dnevom EINSTEINOV DAN. Idejno zasnovo, izvedbo in organizacijo tega dne, ki smo jih predstavili širši javnosti, so požele veliko zanimanja, odobravanja, predvsem pri strokovnih obiskovalcih naše stojnice in javne predstavitve.

Moto letošnjega Festivala znanosti je bil »Opazujem, raziskujem, razlagam«. Vse naše dejavnosti minulih dni so potekale v tem duhu.

Tekst, fotografiji: Romana Turk

 

Dostopnost