Skoči na glavno vsebino

Spoštovani.

Ponovno se obračamo na vas s prošnjo za pomoč pri obveščanju ciljne skupine, ki jo z Javnim pozivom za izposojo računalniške opreme v letu 2024 želimo doseči (starše ali zakonite zastopnike, ki so uvrščeni v prvi dohodkovni razred in imajo otroke vključene v osnovnošolsko izobraževanje).

Tokrat s ključno informacijo, da je javni poziv podaljšan do 30. 6. 2024. Pogoji in ostale informacije ostajajo nespremenjene.

V soboto, 22. 6. 2024, poteče rok za oddajo vlog za prijavo na Javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024, zato je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije v ponedeljek, 17. 6. 2024, na svoji spletni strani objavil podaljšanje Javnega poziva za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024. Vloge bo po novem možno oddati do 30. 6. 2024. V nadaljevanju podajamo še nekaj ključnih informacij o pozivu.

 Pogoja za prijavo ostajata nespremenjena:

Na javni poziv se lahko prijavi starš ali zakoniti zastopnik, ki na dan objave javnega poziva (22. 4. 2024) izpolnjuje oba pogoja:

  • je upravičenec do otroškega dodatka, uvrščen v PRVI dohodkovni razred (podatek o dohodkovnem razredu lahko upravičenci preverijo na odloči CSD-ja);
  • ima vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje.

Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev, bodo zavrnjene.

Oddaja vloge

–          Vloga je objavljena na spletni strani www.srips-rs.si.

–          V vlogo starš vpiše svoje podatke, ne podatke otroka. Izpolniti je potrebno vsa obvezna polja, jo podpisati in poslati po pošti ali vložiti osebno na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.

–          Vloge, poslane po e-pošti, NE bodo obravnavane.

Več informacij:

Javni poziv in vlogo najdete na spletni strani sklada: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/miro.

Za kakršnekoli dodatne informacije smo vam na voljo. Zahvaljujemo se vam za vašo pomoč pri naših skupnih prizadevanjih za dobrobit najranljivejših ciljnih skupin.

 

S prijaznimi pozdravi,
Urška Ježovnik
Odnosi z javnostmi
Tel: 01 43 45 888

Dostopnost