Skoči na glavno vsebino

Vodja naloge: ravnatelj Stanislav Grum

Namestnik: pomočnik ravnatelja Drago Zalar

Izvajalci: učitelji

TOREK,                 07. maj 2019         SLOVENŠČINA  – 6. in 9. razred

ČETRTEK,              09. maj 2019         MATEMATIKA  – 6. in 9. razred

PONEDELJEK,      13. maj 2019          ANGLEŠČINA –  6. in 9. razred

ČASOVNICA

od 7.45 do 8.15                dogovor z nadzornimi učitelji pri pisanju

od 8.15  do 8.30               navodila učencem

od 8.30 do 9.30                pisanje testa

do 10.00              učenci s posebnimi potrebami

 

Učenci 6. in 9. razreda pridejo v šolo ob 8.10 in počakajo pred označenimi učilnicami.

Učenci vozači se pripeljejo z rednim avtobusom in počakajo v varstvu čakajočih učencev v knjižnici do 8.10.

Pisanje testa: od 8.30 do 9.30 (do 10.00 za učence s posebnimi potrebami) v učilnicah po razporedu.

Malica za 6. in 9. razrede: od 9.30 do 9.45 v šolski jedilnici.

Po koncu pisanja testa imajo učenci 6. in 9. razreda vse tri dneve pouk.

 

Pomočnik ravnatelja mag. Drago Zalar

Dostopnost