Osnovni podatki

OŠ Tržič
Šolska ulica 7
4290 Tržič
Tel.: 04 5971 250

Publikacija 21/22

OPB

Po 14. uri lahko v OPB pokličete na 051 416 489.

Arhiv obvestil

2021/2022

VODSTVO ŠOLE

Ravnatelj: STANISLAV GRUM, prof.
Pomočnica ravnatelja: MOJCA BEČAN, prof.

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

IME IN PRIIMEK DEJAVNOST
Lea Torkar socialna pedagoginja
Mojca Bečan pedagoginja
UČITELJI DODATNE STROKOVNE POMOČI
Maja Urekar socialna pedagoginja, laborant
Klavdija Panjan socialna pedagoginja
Ines Ovsenek Wolf specialna pedagoginja
Tamara Koncilija Kosmač psihologinja

UČITELJI MATIČNA ŠOLA

Učitelj/ica Razrednik, poučuje
Anže Haler razrednik 1. a
Darka Mikulandra vzgojiteljica, 1. a
Petra Soklič razredničarka 2. a
Urša Pfajfar/Nataša Indjić razredničarka 2. b
Alojzija Lukač razredničarka 3. a
Natalija Žnidaršič razredničarka 3. b
Jasmina Zalar razredničarka 4. a
Anita Longar razredničarka 4. b
Vida Oranič razredničarka 5. a
Blanka Rejc razredničarka 5. b
Dominika Pirjevec TJA 1.-5. r. MŠ, JV
Maja Keržič razredničarka 6. a, SLO, N2N1, N2N2, NI1, NI2
Darja Zupan razredničarka 6. b, LUM, LS, OPB
Romana Turk razredničarka 6. c, KEM, NAR, POK, KEŽ
Martina Lorber Tajnikar razredničarka 7. a, TJA, NI3
Gorazd Černilec razrednik 7. b, ŠPO, NŠP, IŠPO
Jure Zaplotnik razrednik 7. c, ŠPO, ŠZZ, ROID
Katjuša Pernuš razredničarka 8. a, ŠPO, NŠP, IŠPG, ŠSP, OPB
Asja Štucin razredničarka 8. b, NAR, BIO, GOS, NPH,SPH, ONA
Azemina Cinac razredničarka 8. c, SLO
Mojca Likar razredničarka 9. a, SLO
Jošt Mlinarič razrednik 9. b, MAT, FIZ
Mateja Ušeničnik GUM, OPZ, MPZ
Sergeja Osredkar ROID, NRA, UBE, MME, RVT, ROM
Marko Aleš ZGO, DKE,  DKT, VE2
Lara Lipar ZGO, OPB
Ana Felkar DKE, OPB, ISP, DSP
Alenka Jekovec MAT, FIZ
Irena Žnidarič MAT, FIZ
Anja Rojec TJA
Romana Kramar GEO, OPB
Brane Povalej TIT, OPB
Karmen Grum ŠPO
Laura Turk MAT
Julijana Drenovec OPB, GUM 3.a, DSP
Ana Marija Žohar OPB
Aleksandra Rožič spremljevalka, laborant
Sabina S. Mandelj knjižničarka

OSTALI ZAPOSLENI

Ime in priimek Zaposlitev
Eva Gaber tajnica
Violeta Ženati računovodkinja
Jana Nuška Ravbar pomožna pisarniška delavka in urejevalka šolskih prostorov
Goran Peharc hišnik
Franc Papler hišnik
Mojca Jekovec urejevalka šolskih prostorov
Nevenka Gavrić urejevalka šolskih prostorov
Malka Banović urejevalka šolskih prostorov
Romana Meglič urejevalka šolskih prostorov
Mihaela Mondo kuharica – vodja kuhinje
Metka Rozman kuharica
Elvisa Narobe kuharica
Alja Grum kuharica
Breda Meglič spremljevalka, pomožna pisarniška delavka

POŠ PODLJUBELJ

Učitelj/ica Razrednik, poučuje
Urška Frelih Meglič razredničarka 1. P, 2. P
Klemen Kos drugi učitelj v razredu, OPB
Katja Hafner razredničarka 3. P
Helena Ahačič razredničarka 4. P
Rebeka Zupan TJA, JV, OPB
Darja Zupan JV
Tjaša Šmid OPB
Tjuš Aljančič spremljevalec
Alenka Praprotnik gospodinja

 

POŠ LOM

Učitelj/ica Razrednik, poučuje
Saša Rozman razredničarka 1. L, 2. L
Nastja Gosar OPB, JV, NIT4, DRU4, GUM 4,5
Janja Meglič vzgojiteljica, OPB
Mateja Hribar razredničarka 3. L
Katjuša Šlibar Nemec razredničarka 4. L, 5. L
Tjaša Šmid TJA, JV
Maja Keržič N2N
Laura Turk JV, OPB
Mojca Tišler gospodinja

 

Dostopnost