Osnovni podatki

OŠ Tržič
Šolska ulica 7
4290 Tržič
Tel.: 04 5971 250

Publikacija 21/22

OPB

Po 14. uri lahko v OPB pokličete na 051 416 489.

Arhiv obvestil

Šolsko leto 2021/22

Glavno vodilo naše šole je skrb za zdrav razvoj naših učencev.

Zato v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje, na OŠ TRŽIČ pripravljamo naslednje obroke:

 

KAJ? KDO? KDAJ? CENA
ZAJTRK Prijavljeni učenci, 1. razreda, ki obiskujejo jutranjo varstvo. Ob 7.00 0,60 €
DOPOLDANSKA MALICA Vsi prijavljeni učenci od 1. do 9. razreda Ob 9.20 oz. ob 10.25

0,90 €

 

 

KOSILO

Vsi prijavljeni učenci od 1. do 9. razreda Od 11.30 do 14.30   redno/občasno
1.-5. 2,70 €
6.-9. 3,00 €
POPOLDANSKA MALICA Prijavljeni učenci od 1. do 5, ki obiskujejo OPB. Ob 14.45 0,60 €

 

  • Na vse obroke se učenci lahko prijavijo pred začetkom novega šolskega leta (obrazec), lahko pa tudi kadarkoli med šolskim letom.
  • Dopoldanska malica za učence 1. – 5. razrede poteka po 2. šolski uri v matičnih učilnicah. Učenci od 6. do 9. razreda pa imajo malico v učilnici, kjer so imeli tretjo šolsko pouk. Malica se postreže po protokolu, ki upošteva smernice NIJZ-ja.
  • Učenci naj malico (sadje, rogljiček, žemljo…), ki jo ne pojedo, pospravijo v vrečko ali plastično posodo, ki jo vsak dan prinašajo s seboj v šolo. Pojedo jo lahko med odmori, pred interesnimi dejavnostmi ali pa jo odnesejo domov. Na ta način se zmanjša  količina odpadne hrane, kar je vzgojno in etično.
  • Učenci v šolo nosijo tudi plastenke (bidone…), v katere si bodo lahko nalivali vodo iz pip.
  • Vstop v jedilnico je po 11.30 praviloma dovoljen samo učencem, ki kosijo.

 

Dostopnost