Osnovni podatki

OŠ Tržič
Šolska ulica 7
4290 Tržič
Tel.: 04 5971 250

OPB

Po 14. uri lahko v OPB pokličete na 051 416 489.

Arhiv obvestil

Diaprojekcija

Šolsko leto 2019/20

Glavno vodilo naše šole je skrb za zdrav razvoj naših učencev.

Zato v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje, na OŠ TRŽIČ pripravljamo naslednje obroke:

Obrok Cena v €
Zajtrk 0,50
Dopoldanska malica 0,80
Popoldanska malica 0,50
Kosilo redno/občasno
– 1. – 5. razred 2,50
– 6. – 9. razred 2,80
  • Na vse obroke se učenci lahko prijavijo pred začetkom novega šolskega leta (obrazec), lahko pa tudi kadarkoli med šolskim letom.
  • Dopoldanska malica se učencem 7. b, 8. in 9. razreda prvo polletje postreže v jedilnici, učencem od 1. do 6. in 7.a razreda pa v učilnicah, kjer so imeli 3. uro pouk (razen učenci, ki imajo 3. uro šport – le ti malicajo v učilnici, kjer imajo 4. uro pouk). V drugem polletju pa se učenci 7. razreda zamenjajo (7. b malica v razredu, 7. a pa v jedilnici).
  • Dopoldanska malica traja od 9.20 (1. – 5. r.) oziroma od 10.25 (6. – 9. r.) do takrat, ko jo vsi učenci pojedo. Malico na mize v jedilnici pripravijo kuharice ob pomoči dežurnih učencev, pospravijo pa dežurni učenci, ki so določeni po omizjih oziroma po razredih (glej postopkovnik za malico).
  • Učenci naj malico (sadje, rogljiček, žemljo…), ki jo ne pojedo, pospravijo v vrečko ali plastično posodo, ki jo vsak dan prinašajo s seboj v šolo. Pojedo jo lahko med odmori, pred interesnimi dejavnostmi ali pa jo odnesejo domov. Na ta način se zmanjša  količina odpadne hrane, kar je vzgojno in etično.
  • Učenci v šolo nosijo tudi plastenke (bidone…), v katere si bodo lahko nalivali vodo iz pip.
  • Vstop v jedilnico je po 12.20 praviloma dovoljen samo učencem, ki kosijo.