Osnovni podatki

OŠ Tržič
Šolska ulica 7
4290 Tržič
Tel.: 04 5971 250

Publikacija 21/22

OPB

Po 14. uri lahko v OPB pokličete na 051 416 489.

Arhiv obvestil

Eno izmed glavnih vodil naše šole je skrb za zdrav razvoj naših učencev, zato v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje, na OŠ TRŽIČ pripravljamo naslednje obroke: zajtrk (za učence jutranjega varstva), dopoldansko malico, kosilo, popoldansko malico (za učence podaljšanega bivanja). Poskrbimo tudi za dietni obrok – malico. Dietno prehrano uveljavljajo starši na podlagi potrdila osebnega zdravnika ali zdravnika specialista in s strani stroke predpisanega jedilnika. Za vsako šolsko leto ali spremembo zdravja učenca morajo starši predložiti novo zdravniško potrdilo.

Na vse obroke se učenci lahko prijavijo pred začetkom novega šolskega leta (obrazec), lahko pa tudi kadarkoli med šolskim letom.

Na naši šoli se trudimo, da bi imeli čim manj odpadne hrane in odpadne plastične embalaže. Zato učenci malico (sadje, rogljiček, žemljo…), ki jo ne pojedo, pospravijo v vrečko ali plastično posodo, ki jo vsak dan prinašajo s seboj v šolo. Pojedo jo lahko med odmori, pred interesnimi dejavnostmi ali pa jo odnesejo domov.  Na ta način se zmanjša  količina odpadne hrane, kar je vzgojno in etično.

Učenci naj v šolo nosijo tudi plastenke (bidone…), v katere si bodo lahko nalivali vodo iz pip.

Veliko pozornosti namenimo nabavi kvalitetnih živil. Sodelujemo tudi z lokalnimi dobavitelji, ki nam dostavljajo: domače kislo zelje, kislo repo, zelje glave, čebulo, česen, sezonsko solato, krompir, med, jabolka, hruške, jagode, bio jabolčni sok in bio jabolčni kis. Občasno sodelujemo tudi z lokalnimi kmetijami. Od njih kupujemo domače mleko, skuto, sadno skuto, navadne in sadne jogurte, kefir ter maslo

V tem šolskem letu nadaljujemo s projektom Šolska shema – šolsko sadje in zelenjava Učenci od 1. do 9. razreda dobijo dodaten brezplačen obrok sadja in zelenjave po seznamu upravičenih vrst živil. Razdeljevanje  poteka od drugega tedna v septembru dalje in sicer 1x tedensko v času razrednih ur (za učence od 1. – 5. razreda ob petkih 5. šolsko uro in za učence od 6. – 9. razreda ob četrtkih 1. šolsko uro).

Učence želimo navaditi na pravilen ritem prehranjevanja, kar pomeni, da imajo vsak dan pet obrokov. Z zajtrkom že zjutraj zagotovimo telesu dovolj energije za dobro delo in igro ter učinkovito razmišljanje. Zajtrk naj zaužijejo zjutraj, potem ko se zbudijo naspani, se umijejo in poženejo telo v tek z nekaj razgibalnimi vajami. S fiziološkega stališča je pomembno, da organizmu zagotovimo dotok energije za uspešno delo že pred začetkom prve šolske ure.

Pa še nekaj napotkov za zdravo prehranjevanje….

Dostopnost