Skoči na glavno vsebino

Eno izmed glavnih vodil naše šole je skrb za zdrav razvoj naših učencev, zato v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje, na OŠ TRŽIČ pripravljamo naslednje obroke: zajtrk, dopoldansko malico, kosilo, popoldansko malico (za učence podaljšanega bivanja). Poskrbimo tudi za dietni obrok. Dietno prehrano uveljavljajo starši na podlagi potrdila osebnega zdravnika ali zdravnika specialista in s strani stroke predpisanega jedilnika. Za vsako šolsko leto ali spremembo zdravja učenca morajo starši predložiti novo zdravniško potrdilo.

Na vse obroke se učenci lahko prijavijo pred začetkom novega šolskega leta (obrazec), lahko pa tudi kadarkoli med šolskim letom.

Jedilniki se sestavijo tedensko, pri njihovi sestavi se upoštevajo načela zdravega prehranjevanja. Prehrana učencev je urejena po HACCAP-standardih. Veliko pozornosti namenimo nabavi kvalitetnih živil z znakom Izbrana kakovost. Ti so pridelani in predelani v Sloveniji ter so deležni dodatnih, strožjih kontrol. Občasno naročamo tudi ekološka živila, največkrat sadje in zelenjavo. Trudimo se, da so naše nabavne verige kratke oziroma »zelene«, kar je sinonim za trajnostno, sezonsko hrano, ki je pridelana v bližini našega kraja.

Jedilniki so v matični šoli objavljeni na oglasni deski  v pritličju (pred vrati jedilnice), na oglasni deski POŠ Lom pod Storžičem in na oglasni deski v jedilnici POŠ Podljubelj ter na spletni strani šole.

Na naši šoli se trudimo, da bi imeli čim manj odpadne hrane in odpadne plastične embalaže. Zato učenci malico (sadje, rogljiček, žemljo…), ki jo ne pojedo, pospravijo v vrečko ali plastično posodo, ki jo vsak dan prinašajo s seboj v šolo. Pojedo jo lahko med odmori, pred interesnimi dejavnostmi ali pa jo odnesejo domov.  Na ta način se zmanjša  količina odpadne hrane, kar je vzgojno in etično.

Učenci naj v šolo nosijo tudi bidone v katere si bodo lahko nalivali vodo iz pip.

V tem šolskem letu nadaljujemo s projektom Šolska shema – šolsko sadje in zelenjava Učenci od 1. do 9. razreda dobijo dodaten brezplačen obrok sadja in zelenjave po seznamu upravičenih vrst živil. Razdeljevanje  poteka od drugega tedna v septembru dalje in sicer 1x tedensko v času razrednih ur.

Učence želimo navaditi na pravilen ritem prehranjevanja, kar pomeni, da imajo vsak dan pet obrokov. Z zajtrkom že zjutraj zagotovimo telesu dovolj energije za dobro delo in igro ter učinkovito razmišljanje. Zajtrk naj zaužijejo zjutraj, potem ko se zbudijo naspani, se umijejo in poženejo telo v tek z nekaj razgibalnimi vajami. S fiziološkega stališča je pomembno, da organizmu zagotovimo dotok energije za uspešno delo že pred začetkom prve šolske ure.

Pa še nekaj napotkov za zdravo prehranjevanje….

Šola v skladu s pravili o šolski prehrani med šolskim letom vsaj enkrat preveri stopnjo zadovoljstva učencev in staršev s šolsko prehrano in z dejavnostmi, s katerimi spodbuja zdravo prehranjevanje ter kulturo prehranjevanja.

Zadovoljstvo učencev se preveri s spletno  anketo (predvidoma v maju), ki jo izpolnijo učenci in starši.

Vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano, in dejavnosti, s katerimi bomo spodbujali zdravo in kulturno prehranjevanje, so integrirane  v pouk (SPO, NIT, GOS …), vsebine se obravnavajo na razrednih urah skozi celotno vertikalo, vključene so v dneve dejavnosti  in so del razširjenega programa šole (sklop: Hrana in prehranjevanje).

Osnovni podatki

OŠ Tržič
Šolska ulica 7
4290 Tržič
Tel.: 04 5971 250

OPB

Po 14. uri lahko v OPB pokličete na 051 416 489.

Arhiv obvestil

Dostopnost