Skoči na glavno vsebino
RUMENA RUTICA

Akcija je namenjena prvošolcem in drugošolcem. Poteka skozi vse leto, ob začetku šolskega leta pa še intenzivneje. Učence in starše prvošolcev natančno seznanimo s prometno varnostnim načrtom šole in varnimi potmi v šolo. Pri tem sodeluje tudi policist, vodja šolskega okoliša. Starši prejmejo knjižico Prvi koraki v prometu, ki je v pomoč staršem pri prometni vzgoji otrok. Prvošolci in drugošolci prihajajo in odhajajo v šolo v spremstvu staršev oz. starejše osebe.

PRVI ŠOLSKI TEDEN

se izvaja okrepljen policijski nadzor prometa v okolici šole. Policisti ali pooblaščene osebe (člani ZŠAM, AMD) s svojo prisotnostjo umirjajo promet in izvajajo okrepljen nadzor prometne varnosti otrok v okolici šole.

BODI VIDEN (PREVIDEN)

Z akcijo spodbujamo in navajamo učence k uporabi kresničk in oblačil z odsevniki. Ob slabi vidljivosti, v mraku in ponoči kot pešci obvezno nosijo kresničko ali drugo odsevno telo, in sicer na vidnem mestu, na strani, ki je obrnjena proti vozišču. Učenci 4. razreda pišejo na to temo starejšim ljudem.

BISTRO GLAVO VARUJE ČELADA

Z akcijo spodbujamo dosledno uporabo čelade pri kolesarjih in motoristih.

Tekmovanja, izpiti, natečaji

KOLESARSKI IZPITI IN VARNO KOLO

Učenci 5. razreda skupaj s starši poskrbijo za tehnično ustreznost kolesa, kar potrdi policist ali pooblaščena oseba z izdajo nalepke »varno kolo«. Učenci ob pisnem dovoljenju staršev opravijo teoretični preizkus znanja in praktično vožnjo na spretnostnem poligonu in na cesti. Z uspešno izkazanim znanjem si pridobijo izkaznico o opravljenem kolesarskem izpitu. Starši s podpisom izkaznice potrdijo, da bodo skrbeli za tehnično ustreznost kolesa in da dovolijo kolesarjenje na javnih prometnih površinah.

KAJ VEŠ O PROMETU

Občinsko tekmovanje je dodatna spodbuda učencem za učenje prometnih pravil, razvijanje spretnosti in pravilne vožnje v prometu. Udeležijo se ga učenci II. In III. triade.

PROGRAM JUMICAR

Omenjeni program je organiziran za učence 5. razreda (učence, ki opravljajo kolesarski izpit). Po poligonu s pravo cestno ureditvijo se učenci popeljejo s pravimi malimi avtomobili.
Preizkusijo se v vlogi voznika. Na zanimiv način se poučijo o prometnih pravilih in o upoštevanju le teh v cestnem prometu.

POLICIST LEON SVETUJE

Projekt je namenjen učencem in učenkam 5. razreda, ki jih policisti seznanijo z nevarnostmi, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem življenju in jih poučijo o primernem samozaščitnem oziroma preventivnem ravnanju ter spoštovanju pravil na različnih področjih.
Osrednji pripomoček pri izvajanju projekta je delovni zvezek. V njem so obravnavane različne varnostne vsebine s katerimi izvajalci želijo okrepiti partnersko sodelovanje med otroci, učitelji in starši ter policijo.

POLICIST – VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA

Policist izvaja določeno izobraževanje, ki se nanaša na izvedbo prometne varnosti učencev in prisostvuje aktivnostim, vodenim s strani delavcev šole. Pri tem jim svetuje. Sodeluje pri pripravi na kolesarske izpite. Prisostvuje vožnji otrok s kolesi v rednem prometu tako, da umirja promet in po potrebi izvaja policijska pooblastila.

Osnovni podatki

OŠ Tržič
Šolska ulica 7
4290 Tržič
Tel.: 04 5971 250

OPB

Po 14. uri lahko v OPB pokličete na 051 416 489.

Arhiv obvestil

Dostopnost