Osnovni podatki

OŠ Tržič
Šolska ulica 7
4290 Tržič
Tel.: 04 5971 250

OPB

Po 14. uri lahko v OPB pokličete na 051 416 489.

Arhiv obvestil

Na šoli že več let deluje tudi šolski sklad. Sredstva, ki se zbirajo na računu šolskega sklada pridobivamo preko različnih akcij ( dobrodelna prireditev s srečelovom, novoletni bazar, zbiralna akcija papirja, tonerjev, kartuš in donacij …). Sredstva se namenjajo za:

  1. pomoč otrokom v stiski (za nakup potrebščin, za kritje stroškov kosila, za tabore, šole v naravi, naravoslovne dneve, ekskurzije);
  2. tekmovanja (prijavnine za tekmovanja, raziskovalna dejavnost), prevozi;
  3. nabava materiala za pestrejši pouk;
  4. otroci s posebnimi potrebami (specialni pripomočki za učenje in bivanje v šoli);sklad
  5. prosti čas s šolo (zbiranje materialnih sredstev za izvedbo delavnic Dnevi vseživljenjskega učenja in drugih dejavnosti).
  6. nadstandardni program: ekskurzije, izleti, tabori…..

UPRAVNI ODBOR ŠS

  • Blanka Rejc – predsednica
  • Violeta Ženati, računovodkinja- namestnica predsednice
  • Lea Torkar – članica
  • Alojzija Lukač, učiteljica
  • Minna Zupan, predstavnica staršev
  • Janja Meglič, predstavnica staršev
  • Nataša Klofutar, predstavnica staršev

Trr. 01331-6030685033

blanka.rejc@guest.arnes.si

Sklep o ustanovitvi šolskega sklada OŠ Tržič – december 2021

Pravila o delovanju šolskega sklada – OŠ Tržič – 2021

 

 

Dostopnost