Skoči na glavno vsebino
semaforVarna šolska pot je eden izmed pogojev za večjo varnost otrok v cestnem prometu. Prometna varnost učencev je predvsem skrb staršev ali zakonitih zastopnikov, ki morajo poskrbeti, da znajo njihovi otroci varno sodelovati v prometu. Dokler tega še ne zmorejo sami, jih morajo spremljati ali jim zagotoviti spremstvo v prometu, tudi na šolskih poteh. Na lokalnih skupnostih, šolah, svetih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter drugih strokovnih organih in organizacijah pa je, da poskrbijo za zagotavljanje pogojev za varstvo otrok (varne prometne površine, preventivne dejavnosti, vzgojne akcije in pomoč pri prečkanju ceste na najnevarnejših mestih na šolskih poteh) še posebej v prvem tednu septembra, ko se na prometnih površinah pojavijo tudi prvošolci.

Vsako leto so občine in občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter šole še pred začetkom pouka pozvani, da pregledajo šolske poti, prometno situacijo v svojem kraju ter na podlagi ugotovitev izpeljejo vse potrebno za večjo varnost otrok. Največkrat je potrebna postavitev oziroma obnova prometne signalizacije, izvedba različnih tehničnih ukrepov za umirjanje prometa, odstranjevanje ovir za dobro preglednost v križiščih ali pred prehodi za pešce ter izvedba drugih tehničnih ukrepov za večjo varnost pešcev.

Na podlagi pregleda varnih šolskih poti se ugotovi potreba po večjem nadzoru vodenja otrok v prometu in njihovo zavarovanje na šolskih poteh. Zato je varna šolska pot eden izmed pogojev za večjo varnost otrok v cestnem prometu. Zakon o varnosti v cestnem prometu v svojem 91. členu pravi, da smejo otroci samostojno sodelovati v prometu šele, ko so starši oziroma drugi zastopniki otroka prepričani, da so otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in da so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah. Tako morajo imeti na poti v vrtec ali v prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo in pri tem obvezno uporabljati tudi vsem udeležencem cestnega prometa dobro prepoznavno rumeno rutico.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Tržič je v sklopu priprave Strategije prometne varnosti za Mestno občno Tržič opravil anketo med osnovnimi šolami na temo prometne varnosti in njenih vsebin. Anketa je zajemala tudi izdelavo in dokumentiranje prometno varnostnih načrtov. Na podlagi ugotovljenih dejstev, da celjske osnovne šole v veliki večini nimajo dokumentiranih prometno varnostnih načrtov oziroma so podatki le teh nekoliko starejši ali se prenašajo iz leta v leto, so pripravili ključne smernice, s katerimi želijo aplicirati na vse izdelovalce omenjenih načrtov po osnovnih šolah in nas seznaniti na pomembne vsebine, ki naj bi jih Prometno varnostni načrt vseboval. S tem pa želijo vsaj delno pripomoči k izboljšanju prometne varnosti v okolici osnovnih šol, saj lahko preko njih seznanimo starše z osnovnimi pravili in varnimi šolskimi potmi v okolici naše šole.

spv

Osnovni podatki

OŠ Tržič
Šolska ulica 7
4290 Tržič
Tel.: 04 5971 250

OPB

Po 14. uri lahko v OPB pokličete na 051 416 489.

Arhiv obvestil

Dostopnost