Skoči na glavno vsebino

LETNI PROGRAM PROJEKTA OKOLJU PRIJAZNA ŠOLA

Program Okolju prijazne šole  je način življenja, ki gradi zdravo samopodobo posameznika, spoštljiv in odgovoren odnos do sočloveka, okolja in vsakega živega bitja. Je pomemben program, ki ohranja kulturno in nacionalno izročilo v Tržiču.

Naša načela okolju prijazne šole so:

 • ohranjamo vrednote, običaje, zapiske, predmete iz preteklosti za prihodnost,
 • raziskujemo, opazujemo, merimo pojave v naravi,
 • vestno in vztrajno nabiramo znanje za razlago teh dogajanj,
 • opozarjamo na nepravilnosti pri gospodarjenju z naravnim okoljem in jih po svojih močeh odpravljamo,
 • skrbimo za urejenost šolskega in domačega okolja,
 • skrbimo za svoje zdravje in zdravje soljudi,
 • prizadevamo si za uresničevanje človekovih pravic,
 • cenimo mir, v katerem živimo,
 • spoštujemo vse ljudi,
 • spoštujemo drugačnost.

Naša načela so sestavni del vseh dejavnosti šole.

Vključujejo pouk, interesne dejavnosti in druge aktivnosti v šoli in izven nje. Za njihovo uresničevanje smo odgovorni vsi delavci šole in učenci.

Aktivnosti v okviru tega projekta usklajuje in načrtuje SVET OKOLJU PRIJAZNE ŠOLE.

Članice Okolju prijazne šole v šolskem letu 2023/2024 so:

 • Koordinatorici projekta: Asja Štucin, Petra Soklič
 • Predstavniki razredne stopnje: Vida Oranič, Tjaša Šmid
 • Predstavniki predmetne stopnje: Romana Turk, Romana Kramar, Darja Zupan
 • Predstavnice podružničnih šol: Saša Rozman, Helena Ahačič, Rebeka Zupan, Laura Turk

 

OSNOVA DEJAVNOST:

IZVEDBA DNEVA ZEMLJE, ponedeljek, 22. april 2024

Osrednja tema v šolskem letu 2023/24: KOT GNEZDO PTIČ, LJUBIM TRŽIČ (Povezujemo preteklost, sedanjost in prihodnost)

Cilji:

Učenci spoznajo:

 • spoznajo svoj domači kraj, njegove značilnosti in ljudi;
 • razumejo vpliv naravnih sil na domače okolje;
 • se zavedajo, da ljudje s svojimi dejanji vplivamo tudi na spremembe v naravi;
 • primerjajo življenje in dobrine iz preteklosti in sedanjosti ter vrednotijo njihovo rabo za prihodnost.

 

Dan bo potekal v obliki delavnic in terenskega dela. Pred šolo bomo postavili tudi predstavitvene stojnice. Delavnice organizirajo učitelji po aktivih.

Predvideni rezultati dela: predstavitev, članek v občinskem glasilu

DRUGE DEJAVNOSTI, ki jih nameravamo izvesti v letošnjem šolskem letu.

ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA

Cilj: seznanjanje učencev ter njihove okolice z manj znanimi, a za recikliranje pomembnimi izdelki s katerimi se srečujejo skoraj vsak dan.

Papir bo mogoče pripeljati:

– vsako sredo med 9.00 in 16.00 pripeljati na deponijo Komac (ločeno karton in papir);

3 x letno, v času govorilnih ur pred šolo stoji zabojnik (16. – 18. 10. 2023, 1. – 5. 2. 2023, 22. – 24. 4. 2024)

Zbrana sredstva bomo namenili Šolskemu skladu

ASJA ŠTUCIN, PETRA SOKLIČ- vodji dejavnosti

ZBIRANJE IZRABLJENIH TONERJEV, KARTUŠ TER TRAKOV

Cilj: seznanjanje učencev ter njihove okolice z manj znanimi, a za recikliranje pomembnimi izdelki s katerimi se srečujejo skoraj vsak dan.

Na šoli bomo uredili mesto, kakor bomo postavili namenski zabojnik in skrbeli za pravočasen odvoz. Zbrana sredstva bomo namenili Šolskemu skladu

SERGEJA OSREDKAR – vodja dejavnosti

VKLJUČEVANJE OKOLJSKIH VSEBIN NA RAZREDNE URE

Cilj: sprotno seznanjanje učencev s problemi v okolju.

Razredniki na razrednih urah obravnavajo različne okoljske vsebine. Učitelji pripravijo predloge dejavnosti, ki se bodo izvajale na razrednih urah. Učenci so seznanjeni z okoljsko problematiko domačega kraja.

UREDITEV ZELENEGA KOTA V ŠOLI

Cilj: sprotno seznanjanje učencev s problemi v okolju.

Beleženje okolju prijaznih in neprijaznih dejanj na šoli in v njeni okolici ter ozaveščanje učencev o okoljski problematiki

Izvajanje: UČENCI: Ekofrajle in Ekofrajeri

PETRA SOKLIČ IN ASJA ŠTUCIN – vodji dejavnosti

Osnovni podatki

OŠ Tržič
Šolska ulica 7
4290 Tržič
Tel.: 04 5971 250

OPB

Po 14. uri lahko v OPB pokličete na 051 416 489.

Arhiv obvestil

Dostopnost