Osnovni podatki

OŠ Tržič
Šolska ulica 7
4290 Tržič
Tel.: 04 5971 250

Publikacija 21/22

OPB

Po 14. uri lahko v OPB pokličete na 051 416 489.

Arhiv obvestil

2021/22

PRVI RODITELJSKI SESTANEK: 
1. r.: 6. 9. 2021    
2., 3. r.: 7. 9. 2021
4., 5., 8., 9. r.: 8. 9. 2021 
6., 7. r.: 9. 9. 2021  
razredniki, nadomestni razredniki

VSEBINA:

 • posebnosti organizacije pouka v razmerah, povezanih s covid-19 (modeli in priporočila, s poudarkom na modelu B);
 • urnik, dopolnilni, dodatni pouk, termin govorilnih ur (dopoldanske, popoldanske);
 • opravičevanje izostankov – učitelj pove, kako se opravičuje, kdaj se prinese opravičila;
 • zamujanje pouka – učitelj obvesti starše;
 • prehrana – odjave, prijave obrokov, subvencije;
 • vozni red – nujno opozoriti, kdaj otroci hodijo domov;
 • izvolijo predstavnika v Svet staršev (starši naredijo listo z e-naslovi, pred Svetom se jih obvesti, da lahko sodelujejo; predstavnik staršev predstavi zapisnike zadnjih sej);
 • predstavitev spletne strani šole (napovedani preizkusi znanja, aktualni dogodki, nadomeščanja, vzgojni načrt, šolski sklad …);
 • e-Asistent;
 • komunikacija na daljavo – starši dosledno spremljajo e-pošto in pravočasno oddajajo elektronske obrazce;
 • uporaba mobilnih telefonov in pametnih ur je v šoli in šolskem okolišu prepovedana – telefone naj puščajo doma (predlog);
 • zbiralna akcija papirja bo potekala 2-krat letno, starši pa lahko vsako sredo pripeljejo papir h Komacu in povedo, za kateri razred je namenjen;
 • predavanje policista za 1. r.
RODITELJSKI SESTANEK ZA 4. RAZRED – Predstavitev ŠOLE V NARAVI ČATEŽ 2021
oktober 2022
Vodja šole v naravi: Anže Haler
RODITELJSKI SESTANEK ZA 6. RAZRED – Predstavitev ŠOLE V NARAVI ČATEŽ 2021
oktober 2022 
Vodja šole v naravi: Gorazd Černilec
RODITELJSKI SESTANEK ZA 5. RAZRED – Predstavitev ZIMSKE ŠOLE V NARAVI
januar 2022 
Vodja zimske šole v naravi: Gorazd Černilec
RODITELJSKI SESTANEK ZA PREDMETNO STOPNJO (6.–9. razred)Torek, 1. 2. 2022  

VSEBINA: 

 • Analiza učnega uspeha v 1. polletju
 • Razdelitev obvestil o učnem uspehu
 • Podajanje informacij o OIP, NIP, NPZ 6. in 9. razred
 • Pregled dela razredne skupnosti
 • Zapisnik sveta staršev
 • Sodelovanje šola–starši

PREDAVANJA PO LDN:
·         VPIS V SREDNJO ŠOLO – februar 2022

razredniki in ostali strokovni delavci

Lea TORKAR

RODITELJSKI SESTANEK ZA RAZREDNO STOPNJO (1.–4. razred)
Torek, 1. 2. 2022

 • Analiza učnega uspeha v 1. polletju
 • Razdelitev obvestil o učnem uspehu
 • Pregled opravljenih dni dejavnosti in kako naprej
 • Pregled dela razredne skupnosti
 • Zapisnik sveta staršev
 • Sodelovanje šola–starši
 • Predstavitev ŠOLE V NARAVI ČATEŽ 2022 za 3. razred

Predstavitev ŠOLE V NARAVI PREŽIVETJE V NARAVI 2022 za 1. razred

razredniki
RODITELJSKI SESTANEK ZA 7. RAZRED – Predstavitev ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA
april 2022 
Vodja šole v naravi: Gorazd Černilec
Dostopnost