Skoči na glavno vsebino
1. 6.TORIC posreduje ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9.r.
2. 6.-3. 6.SR-ČEUveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. r. Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. r. na RIC
7. 6.PORIC posreduje ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse v 6. r.
8. 6.TOUveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse v 6. r. Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC
9. 6.SRRIC posreduje spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev 9. r. Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse v 6. r. Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC
10. 6.ČEZaključna ocenjevalna konferenca za 9. razred
11. 6.PENaravoslovni dan za 9. r.: Gardaland – Prosti pad
14. 6.POŠportni dan za 9. razred: Športne igre, plesne delavnice
15. 6.TOValeta za učence 9. r
15. 6.TOZaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9. razreda Razdelitev zaključnih spričeval in obvestil o dosežkih za učence 9. r.
15. 6.TORIC posreduje spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev 6. r.
18. 6.PEZaključna ocenjevalna konferenca za PS
21. 6.POZaključna ocenjevalna konferenca za RS
21.-23. 6.PO – SRUstvarjalno umetniški tabor za 6. razred
21.-23. 6.PO– SRNaravoslovni tabor za 7. razred
24. 6.ČEProslava pred dnevom državnosti
24. 6.ČEZaključek pouka, podelitev spričeval in obvestil učencem od 1. do 8. razreda
25. 6.PEDan državnosti
  Naravoslovni dan za 1. razred: Živalski vrt
  Naravoslovni dan za 2. razred: Arboretum Volčji potok
  Naravoslovni dan za 3. razred: Promet – Bohinj
  Naravoslovni dan za 6. razred: Naravni procesi za pripravo  hrane
  Naravoslovni dan za 7. razred: Gozd, travnik, vrt – popolni ekosistemi (tabor)
  Naravoslovni dan za 7. razred: Meritve v naravi
  Naravoslovni dan za 8. razred: Naše zavarovane rastline 
  Športni dan za 1.–3. razred: Igre z vodo
  Športni dan za 4. razred: Dolina Vrat
  Ekskurzija za 5. razred: Podčetrtek z okolico
  Športni dan za 6. razred: Tabor ustvarjalnosti
  Športni dan za 7. razred: Tabor naravoslovja (maj/junij)
  Tehniški dan za 6. razred: Kulturno-umetniški tabor
  Fizika, kemija, biologija v naravi
  Življenje v naravi nas povezuje (v okviru RAP-a) za 1.–9. razred
  Gostovanje bodočih prvošolcev – Vrtec Tržič
  Sodelovanje z ameriškim veleposlaništvom v projektu GEOBLITZ in dr. Ireno Mrak
  Športna tekmovanja
  Obisk središča srca Slovenije – Vače pri Litiji, 5. razred
28. 6.- 31. 8.PO- TOPOLETNE POČITNICE ZA UČENCE
2. 7.PEZAKLJUČNA PEDAGOŠKA KONFERENCA
16. 6.-30. 6.Izpitni roki za predmetne in popravne izpite za učence 9. razreda – 1. rok
28. 6.-9. 7. Izpitni roki za predmetne in popravne izpite za učence 1.–8. razreda – 1. rok
18. 8.-31. 8.Izpitni roki za predmetne in popravne izpite za učence 1.–9. razreda – 2. rok
3. 5.-5. 6.Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu za učence 9. razreda – 1. rok
3. 5.-24. 6.Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu za učence 1.–8. razreda – 1. rok
18. 8.-31. 8.Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu za učence 1. –9. razreda – 2. rok
  
Dostopnost