Skoči na glavno vsebino

GZDP in RAP

Razširjeni program osnovne šole – Zdravje in gibanje za dobro psihično in fizično počutje

V šolskem letu 2018/19 smo se vključili v preizkus koncepta razširjenega programa GZDP, ki bo trajal do 31. 8. 2024.

Vodja: Jure Zaplotnik

Člani: Gorazd Černilec, Katjuša Pernuš, Asja Štucin, Ana Felkar, Brane Povalej, Sergeja Osredkar, Laura Turk, Darja Zupan, Karmen Grum.

V okviru programa bomo ponudili delavnice gibanja in ustvarjalnosti, skrb za zdravje in uravnoteženo prehrano ter skrb za varno okolje. Namen programa je ponuditi dodatne ure za gibanje in izboljšati zdrav življenjski slog.

Dejavnosti bodo potekale na matični šoli (Tržič) in na obeh podružnicah (Lom, Podljubelj).

Program se bo izvajal v okviru rekreativnih odmorov, podaljšanega bivanja, interesnih dejavnosti in varstva čakajočih. Za potrebe športnih tekmovanj bo organizirana tudi jutranja rekreacija. Dejavnosti se bodo izvajale v času pred poukom, med poukom (čakajoči učenci), v podaljšanem bivanju, v popoldanskem času in pouka prostih dnevih (po dogovoru).

Rekreativni odmor bo razdeljen na dva ločena dela (za predmetno in razredno stopnjo) in bo trajal celo leto. Izvajal se bo v okolici šole, v primeru slabega vremena pa v telovadnici. V podaljšanem bivanju in sklopu interesnih dejavnosti bomo ponudili gibalne vsebine (gimnastika, atletika, športne igre) ter ustvarjalne in kuharske delavnice.

Dostopnost