Spoštovani starši!

Starši, ki imate finančno stisko, lahko oddate vlogo za subvencioniranje zimske šole v naravi, ki bo potekala v Bodentalu od 23. 1. do 27. 1. 2017.

Vlogo z vsemi prilogami oddajte šolski pedagoginji Lei Torkar do 30. novembra 2016.

Vloga za subvencioniranje zimske šole v naravi – Bodental

Dostopnost