Skoči na glavno vsebino

2. 9. PO Začetek pouka: 2. – 5. r ob 8. 30, 6. – 9. r ob 7. 45
1. roditeljski sestanek za 1. razred, začetek ob 10.00
2. 9. PO Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo preverjalo znanje učencev  9. razreda  z  NPZ.
4. 9. SR 1. roditeljski sestanek za 2., 3., 4., 5. razred
9. 9. PO 1. roditeljski sestanek za 6., 7., 8., 9. razred
10. 9. TO 1. razred: Varna pot v šolo – Obisk policijske postaje – ND
9. 9.-13. 9. PO-PE Šola v naravi – Šola plavanja z elementi naravoslovja za učence 3. razreda v Čatežu ob Savi
20. 9. PE Rok za imenovanje odgovornih oseb na šoli za izvedbo NPZ 2019/2020
30. 9. PO Seja Sveta staršev
Seja Sveta šole
26. 9. ČE Šolsko tekmovanje iz znanja logike
Prireditev ob evropskem dnevu jezikov
ÞÞÞ Tehniški dan za 5. razred: Kolesarski poligon
Obisk različnih verskih skupnosti (OIP Verstva in etika)
Športna tekmovanja

 

Dostopnost