1. 6. SR Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. r.
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. r. na RIC
2. 6. ČE Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. r.
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. r. na RIC
7. 6. TO RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu
Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. r.
8. 6. SR Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. r.
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC
9. 6. ČE Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. r.
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC
10. 6. PE RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9.razredu
11. 6. SO Zaključna ekskurzija Gardaland za 9. razred
14. 6. TO Športni dan za 9. razred: Športne igre, plesne delavnice
15. 6. SR Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9. razreda
Razdelitev zaključnih spričeval in obvestil o dosežkih za učence 9. r.
16. 6. ČE RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev 6. r.
20. 6. PO Zaključna ocenjevalna konferenca za PS
21. 6. TO Zaključna ocenjevalna konferenca za RS
Ustvarjalno umetniški tabor za 6. razred
Likovni tabor v Piranu
Naravoslovno rekreativni tabor za 8. razred, Piran
24. 6. PE Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence od 1. do 8. razreda
Pouk in proslava pred dnevom državnosti
Razdelitev spričeval in obvestil o dosežkih za učence 6. r.
25. 6. SO Dan državnosti
Naravoslovni dan za 1. razred: Živalski vrt
Naravoslovni dan za 2. razred: Arboretum Volčji potok
Naravoslovni dan za 3. razred: Bohinj
Naravoslovni dan za 6. razred: Naravni procesi za pripravo  hrane
Naravoslovni dan za 7. razred: Gozd, travnik, vrt – popolni ekosistemi
Naravoslovni dan za 8. razred: Naše zavarovane rastline
Športni dan za 1., 2. razred: Igre z vodo
Športni dan za 4. razred: Dolina Vrata
Ekskurzija za 5. razred: Podčetrtek z okolico
Športni dan za 7. razred: Tabor naravoslovja (maj/junij)
Tehniški dan za 6. razred: Kulturno-umetniški tabor
Fizika, kemija, biologija v naravi
Življenje v naravi nas povezuje (v okviru RAP-a) za 1.–9. razred
Gostovanje bodočih prvošolcev – Vrtec Tržič
Sodelovanje z ameriškim veleposlaništvom v projektu GEOBLITZ in dr. Ireno Mrak
Športna tekmovanja
Življenje v naravi – tabor za 1. razred
Obisk središča srca Slovenije – Vače pri Litiji, 5. razred
27. 6.–31. 8. PO– SR POLETNE POČITNICE ZA UČENCE
6. 7. SR ZAKLJUČNA PEDAGOŠKA KONFERENCA
16. 6.–29. 6. Izpitni roki za predmetne in popravne izpite za učence 9. razreda – 1. rok
27. 6.–8. 7. Izpitni roki za predmetne in popravne izpite za učence 1.–8. razreda – 1. rok
18. 8.–31. 8. Izpitni roki za predmetne in popravne izpite za učence 1.–9. razreda – 2. rok
3. 5.–15. 6. Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu, za učence 9. razreda – 1. rok
3. 5.–24. 6. Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu, za učence 1.–8. razreda – 1. rok
18. 8.–31. 8. Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu za učence 1. –9. razreda – 2. rok
Avgust Sindikalni izlet

 

Dostopnost