1. 5.–2. 5. NE–PO Praznik dela
4. 5. SR NPZ iz SLOVENŠČINE za 6. in 9. razred
6. 5. PE NPZ iz MATEMATIKE za 6. in 9. razred
7. 5. SO Državno tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja
10. 5. TO NPZ iz TRETJEGA PREDMETA za 9. razredNPZ iz tujega jezika za 6. razred
16. 5. PO Govorilne ure – RS, PS
25. 5. SR Seja Sveta staršev
31.5. TO RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. r.
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. r.
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9.razredu na RIC
Državno srečanje mladih raziskovalcev
MINFOS
Naravoslovni dan 9. razred: Dovžanova soteska
Tehniški dan za 8. razred: Izdelovanje izdelkov iz naravnih materialov
Tehniški dan za 4. razred:  Jumicar
Likovni tabor Piran za 1.–5. razred
Športno naravoslovni tabor za 7. razred, Debeli rtič
Športni dan za 8. razred: Športne igre (maj/junij)
Športni dan za 9. razred: Športne igre, plesne delavnice (maj/junij)
Sestanek s starši bodočih prvošolcev

Dostopnost