3. 3. ČE Seja sveta šole – zaključni račun
9. 3. SR Vesela šola – šolsko tekmovanje
10. 3. ČE Državno tekmovanje iz znanja zgodovine
16. 3. SR Državno tekmovanje iz znanja angleščine za 9. r
17. 3. ČE Šolsko tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje
23. 3. SR Državno tekmovanje iz znanja nemščine
26. 3. SO Regijsko tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja
29. 3. TO Cankarjevo priznanje – Mehurčki, šolsko tekmovanje (1.–3. r)
Naravoslovni dan za 2. razred: Raziskujemo
Naravoslovni dan za 3. razred: Tržič nekoč
Naravoslovni dan za 4. razred: Ogled HE Moste pri Žirovnici
Športni dan za 1.–3. razred: Pomladanski pohod
Obisk Srednje gostinske in turistične šole v Radovljici za učence SPH, NPH
Pomladni dan
Športna tekmovanja
Otroški parlament: Moja poklicna prihodnost
Zaključek angleškega bralnega tekmovanja

Dostopnost