Skoči na glavno vsebino

Pozdravljeni,

obveščamo vas, da je objavljen Javni poziv za izposojo računalniške opreme v letu 2024.

Na voljo je 10.000 prenosnih računalnikov, ki so namenjeni najbolj ranljivim skupinam prebivalstva.

Ključne informacije:

Vlogo je možno oddati od 22. 4. 2024 do 22. 6. 2024 oz. do razdelitve razpoložljive računalniške opreme. Vloge oddane pred in po izteku tega roka bodo zavržene, kot predčasno ali prepozno vložene. 

Na javni poziv se lahko prijavi starš ali zakoniti zastopnik, ki na dan objave javnega poziva  (12. 4. 2024) izpolnjuje oba pogoja:

  1. je upravičenec do otroškega dodatka, uvrščen v prvi dohodkovni razred;
  2. ima vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje. 

Več informacij: 

Javni poziv in vloga se nahajata na spletni strani sklada: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/miro

Dostopnost