Skoči na glavno vsebino

Projekt GOZD IN PODEŽELJE – ODPRTO UČNO OKOLJE MLADIH (LAS Gorenjska košarica)

Kako drugače in bolj zanimivo se je učiti v naravi, izven štirih sten šol in vrtcev. V okolju kjer se hitro najdejo teme za učenje in jih otroci tudi z veliko večjim veseljem in dojemanjem sprejemajo. Pri tem črpajo znanje iz naravne in kulturne dediščine, navajajo se na iskanje, prepoznavanje, raziskovanje in oblikovanje novih idej ob čutečem odnosu do okolja.

Tako metodo učenja omogoča učenje v odprtem učnem okolju (outdoor learning), katerega ime že samo pove, da gre za učenje na prostem, v naravi, izven štirih sten.

V svetu je model takega poučevanja že ustaljena praksa. Po Evropi se je pojavila v 60. letih prejšnjega stoletja, največ po Skandinaviji, Nemčiji, Švici in Avstriji. Na Švedskem pa imajo gozde vrtce že več kot 100 let.

Naša želja je, da s projektom metodo učenja prenesemo tudi v gorenjske vrtce in šole in jo v njih uvedemo kot redni izobraževalni program.

Cilj projekta:

Vzpostavitev rednega poučevanje mladih po metodi Odprtega učnega okolja v gozdu in podeželju.

 Aktivnosti:

 1. FAZA
  – Vzpostavitev kadrov za odprto učno okolje; usposabljanje za učitelje, izvedba pilotnega izobraževanja v šolah, srečanje s potencialnimi možnimi izvajalci učne ure na prostem (čebelarji, gozdarji, obrtniki,…)
 1. FAZA
  – Uvajanje in promocija odprtega učnega prostora; izdaja učno-promocijskega gradiva, vzpostavitev stalne mreže izvajalcev za poučevanje v odprtem učnem okolju, organizacija fastivala Gozd in podeželje – odprt učni prostor mladih

Nosilec projekta:  

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj

Partnerji:

 • Občina Kranjska Gora
 • OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora
 • OŠ Tržič
 • OŠ Gorje
 • OŠ Antona Janše Radovljica
 • Vrtec Bled

Vrednost projekta:  22.960 EUR

Obdobje izvajanja: 2013 – 2015

Izvedene aktivnosti in dogodki

 • Pilotna izvedba izobraževanj v odprtem učnem prostoru
 •  Usposabljanje za odprt učni prostor 1 – strokovno usposabljanje za sodelavce šol in vrtcev na temo naravna dediščina
 • Usposabljanje za odprt učni prostor 2 – strokovno usposabljanje za sodelavce šol in vrtcev na temo kulturna dediščina
 • Usposabljanje za odprt učni prostor 3 – strokovno usposabljanje za neformalne nosilce znanj na temo naravna dediščina
 • Usposabljanje za odprt učni prostor 4 – strokovno usposabljanje za neformalne nosilce znanj na temo kulturna dediščina
 • Organizacija in izvedba festivala Gozd in podeželje – odprto učno okolje v Kranjski Gori
 • Priprava in izdaja strokovnega gradiva o odprtem učnem okolju za vzgojitelje v vrtcih in  učitelje v osnovnih šolah
 • Izdaja promocijske zloženke o projekti in odprtem učnem okolju
 • Vzpostavitev stalne mreže izvajalcev odprtega učnega okolja

RAZVOJNA MREŽA IZVAJALCEV ODPRTEGA UČNEGA OKOLJA

Skozi projektne aktivnosti smo razvili mrežo izvajalcev odprtega učnega okolja, v katero so na eni strani vključeni vrtci in šole ter zavodi, ki v svojih rednih izobraževalnih programih uporabljajo metode odprtega učnega okolja, na drugi strani pa zunanji sodelavci in neformalni nosilci znanj, s katerimi vrtci in šole lahko obogatijo svoje programe odprtega učnega okolja.

ČLANI mreže Odprto učno okolje: povezava na pdf

 

Osnovni podatki

OŠ Tržič
Šolska ulica 7
4290 Tržič
Tel.: 04 5971 250

OPB

Po 14. uri lahko v OPB pokličete na 051 416 489.

Arhiv obvestil

Dostopnost