Skoči na glavno vsebino

Osnovna šola  Tržič je članica Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije (http://gozdnapedagogika.si/?page_id=2023), s katero upravlja Inštitut za gozdno pedagogiko in ima podporo pri Zavodu RS za šolstvo.

Kot člani Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije spodbujamo kreativnost, inovativnost, radovednost, sodelovanje in odličnost naših otrok. Težimo k temu, da postane gozd s številnimi pozitivnimi učinki samoumeven del vsakodnevnih dejavnosti in ne le ena od mnogoterih možnosti, ki so otrokom le občasno na voljo. Učitelji redno obiskujemo z učenci bližnji gozd in obenem iščemo pot nazaj k naravi, k večji svobodi gibanja in razmišljanja, ki smo ga včasih že poznali, a ga je izrinil sodoben način življenja.

Gozdne šole ponujamo otrokom odmik od današnje standardizirane vzgoje in poučevanja. Pri doseganju splošnih vzgojno-izobraževalnih ciljev sledimo otrokovim naravnim značilnostim in potrebam odraščanja: gibanje, iskanje izzivov, ki so potrebni za razvoj nevrološkega sistema, svoboda, prosta igra, gradnja socialnih odnosov … To je poučevanje, ki prinaša nove priložnosti, več avtonomije, vseživljenjsko učenje, raziskovanje, odkrivanje bogastva virov, samozavest, samozaupanje, ustvarjalnost in pozitivno učno klimo. Vse našteto velja tako za pedagoške delavce kot otroke.

NAČIN IZVAJANJA GOZDNE PEDAGOGIKE NA OŠ TRŽIČ

Posamezni učitelji se bomo vključili v Mrežo gozdnih šol. Dogovorili smo se za okvirne cilje in naredili okviren načrt dejavnosti, ki ga bomo izvajali v bližnjem gozdu. Na šolski spletni strani bomo objavljali kratke opise dejavnosti s priloženimi fotografijami.

Koordinatorica projekta na naši šoli je učiteljica biologije in gospodinjstva Asja Štucin.

Načrt izvedbe za šolsko leto 2017/2018:

Razred Mesec Dejavnost
3. razred
Učiteljica
Petra Soklič
Oktober Naravoslovni dan- gozd
Matematika v gozdu – razporejam
December , januar Gozdna poštevanka
Februar Likovno ustvarjanje na snegu
Marec Opazovanje vremena, merjenje padavin
April Rast in razvoj rastlin
Maj Glasba in zvoki v gozdu
Orientacija
Junij Gozdna pravljica, berem v naravi
Oblikujem v gozdu
4. razred
Učiteljica
Urša Pfajfar
September RU: Spoznavne igre.
Oktober SLO: Obravnava besedila: Ronja Razbojniška hči.
November MAT: Iskanje lihih in sodih števil v naravi.
December MAT: Geometrija v snegu
Januar DRU: Orientacija v gozdu s pomočjo kompasa
Februar SLO: Dramatizacija: Vrabec Živžav najde prijatelja
Marec NIT: Izdelava peščenega filtra.
April DRU: Naravna dediščina, naravni pojavi.
Maj NIT: Koliko vode je v mahu?
Junij NIT: Opazovanje deževnika in žuželk.
5. razred
Učiteljica
Vida Oranič
September Kolesarski poligon,
Oktober DRU Orientacija – delo na terenu,
Jan – februar LUM, ŠPO: kiparjenje v snegu
NIT V okviru ŠVN – naravoslovne dejavnosti
April NIT Čistilna naprava
Maj SLO DRU Tržič malo drugače – delo naterenu
Junij NIT MAT. Ribnik (če bo čas)
8. razred
Učiteljica Asja Štucin
Oktober BIO: Spoznavanje človeških mišic
December BIO: Koža  – največji človeški organ
9. razred
Učiteljica Asja Štucin
April BIO: Odnosi med organizmi v življenjskih združbah
Maj BIO: Ekosistemi se spreminjajo
Junij BIO: Vpliv človeka na biosfero

 

DEJAVNOSTI NA PODRUŽNIČNI ŠOLI LOM

Učiteljice: Jasmina Zalar, Katjuša Šlibar Nemec, Mateja Hribar, Jera CsipÖ

SEPTEMBER – spoznavne in socialne igre v naravi,- sprehodi in opazovanje žive in nežive narave,- slikanje v naravi,- gibalno ustvarjanje v naravi,- prepoznavanje živali in rastlin,
OKTOBER – sprehodi in opazovanje žive in nežive narave,- nabiranje naravnih materialov, prešanje drevesnih listov, ustvarjanje iz listov in jesenskih plodov,- sestavljanje vzorcev iz naravnih materialov,- relief v peskovniku,- razvijanje orientacije
NOVEMBER – gibalno ustvarjanje v naravi,- razvijanje orientacije,
DECEMBER – sledi v naravi (v snegu)
JANUAR – kiparjenje v snegu,- zimska šola v naravi
FEBRUAR – kiparjenje v snegu,- igre na snegu
MAREC – razvijanje čutil,- opazovanje vremena,- računanje s pomočjo naravnih materialov (konkretna ponazoritev)
APRIL – gibalno ustvarjanje v naravi,- prepevanje pesmi,- opazovanje vremena,- računanje s pomočjo naravnih materialov (konkretna ponazoritev),
MAJ – gibalno ustvarjanje v naravi,- prepevanje pesmi,- zapisovanje besed s pomočjo naravnih materialov (npr. palic, listja, kamnov idr.),- zapis v pesek (števila, črke, besede, rezultati, vzorci itd.)
JUNIJ – gibalno ustvarjanje v naravi,- opazovanje in raziskovanje travnika – travniških rastlin in živali- raziskovanje narave ob in v potoku.

 

DEJAVNOSTI NA PODRUŽNIČNI ŠOLI PODLJUBELJ

Načrt izvedbe za šolsko leto 2017/2018:

Razred:  1. P
Učiteljica:
Maja Ahačič
Mesec Dejavnost Predmet
OKT Listi in plodovi-natur art LUM
NOV Zvoki v gozdu SLO
DEC Kaj je zelenega SPO
JAN Sledi SPO
FEB Ciljanje s kepami ŠPO
MAR Opazujem prebujanje rastlin, živali SPO
APR Kaj vonjam, okusim, slišim, vidim? SPO
MAJ Družabne in elementarne igre ŠPO
JUNIJ Zatočišče pred vročino: pesmi, pravljice, igre v gozdu medpredmetno

 

Razred:  1. P

Učiteljica:
Janja Meglič

Mesec Dejavnost Predmet
OKT Igramo na zvočila, ki jih najdemo v gozdu/ pesmi o gozdu in njegovih prebivalcih GUM/OPB
NOV Zvoki v gozdu GUM/OPB
DEC Pesmi o gozdnih živalih pozimi GUM/OPB
JAN Gibanje ob glasbi/Gozd pozimi GUM/OPB
FEB Glasbene izmišljarije GUM/OPB
MAR Pojemo o prvih znanilcih pomladi GUM/OPB
APR Rajalne igre v gozdu/Prepevanje pesmi GUM/OPB
MAJ Izdelajmo zvočilo in spremljajmo pesem GUM/OPB
JUNIJ Glasbene pravljice GUM/OPB

 

Razred:  2. P

Učiteljica:
mag. Urška Frelih Meglič

Mesec Dejavnost Predmet
OKT Kiparstvo: Oblikovanje iz naravnih materialovGozd jeseni – opazovalni sprehodZvočila iz jesenskih plodov LUMSPOGUM
NOV RazporejamPravljica: Pod medvedovim dežnikom MATSLO
DEC Življenjski cikli živih bitijPesem: Rasla je jelka SPOGUM
JAN Živali in sledi v snegu SPO
FEB VremeIgre na snegu SPOŠPO
MAR Živali in rastline spomladi SPO
APR Skrbim za zdravjeRavnotežnostni izzivi SPOŠPO
MAJ Merim prostornino MAT
JUNIJ Moje okolje SPO

 

Razred:  3. P
Učiteljica:
Katja Hafner
Mesec Dejavnost Predmet
OKT Listi in plodovi-natur art LUM
NOV Učenje pesmi (deklamirajne, dramatizacija) SLO, GUM
DEC Poštevanka v gozdu SPO
JAN Življenjska okolja SPO
FEB Ciljanje s kepami ŠPO
MAR Glasbila – zvočna improvizacija (naravni materiali) GUM
APR Sestavljanje zgodb, pravljic SLO
MAJ Družabne in elementarne igre ŠPO
JUNIJ Zatočišče pred vročino: pesmi, pravljice, igre v gozdu medpredmetno

 

 

Razred:  4. P
Učiteljica:
Helena Ahačič
Mesec Dejavnost Predmet
OKT Čutim gozd NIT
NOV Ustvarjamo z naravnimi materiali LUM
DEC Zvoki v gozdu GUM
JAN Zimski poligon ŠPO
FEB Zimska pravljica SLO
MAR Prebujanje narave NIT
APR Živali v različnih plateh gozda NIT, SLO
MAJ Rastlinstvo NIT
JUNIJ Kaj nudi gozd? medpredmetno

 

Sledi fotoutrip naših gozdnih dogodivščin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovni podatki

OŠ Tržič
Šolska ulica 7
4290 Tržič
Tel.: 04 5971 250

OPB

Po 14. uri lahko v OPB pokličete na 051 416 489.

Arhiv obvestil

Dostopnost