Skoči na glavno vsebino

Na novinarski konferenci 20. 11. 2014 so bili predstavljeni rezultati raziskave ICILS 2013 o računalniški in informacijski pismenosti.

V Sloveniiji je sodelovalo 219 šol (3740 učencev, 2787 učiteljev, ravnatelji in ROID-i).

Raziskovalni okvir je bil razdeljen na dva sklopa:

I. sklop (1/3): zbiranje in upravljanje informacij (vključeni različni aspekti: poznavanje in razumevanje uporabe računalnika, dostopa do informacij in vrednotenje ter upravljanje informacij);

II. sklop (2/3): ustvarjanje in izmenjava informacij (aspekti: preoblikovanje, oblikovanje in izmenjava informacij).

Učenci so bili na osnovi njihovih “izdelkov” razvrščeni v štiri ravni:

  • 1. raven – osnova raba IKT
  • 2. raven – temeljna veščina zbiranja in urejanja informacij (učenci na tej ravni znajo slediti navodilom učitelja)
  • 3. raven – avtonomna raba IKT za zbiranje in  obdelavo podatkov ter reševanje problemov (ovrednotenje zanesljivosti informacij)
  • 4. raven – prilagajanje informacijskega produkta ciljni skupini

Rezultati:
8% učencev ne dosega ravni 1
28% učencev je na ravni 1
47% učencev je na ravni 2
16% učencev je na ravni 3
0,3% učencev je na ravni 4

Dostopnost