Skoči na glavno vsebino
7. – 9. 6. PE -NE Likovni tabor Piran
3. 6. PO RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. r
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. r.
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC
4. – 5. 6. TO-SR Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. r.
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. r. na RIC
7. 6. PE RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. r
Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. r.
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC
10. 6. PO Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. r.
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC
11. 6. TO Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. r.
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC
11. 6. TO RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu
7. – 10. 6. PE-PO Zaključni tabor za 9. razred: Savudrija
11. 6. TO Zaključna ocenjevalna konferenca za 9. r
13. 6. ČE Športni dan za 9. razred: Športne igre, plesne delavniceValeta
14. 6. PE Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9. razreda
Razdelitev zaključnih spričeval in obvestil o dosežkih za učence 9. razreda
18. 6. TO Zaključna ocenjevalna konferenca za RS
19. 6. SR Zaključna ocenjevalna konferenca za PS
19. 6. SR RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev 6. r.
24. 6. PO Pouk in proslava pred dnevom državnosti
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence od 1. do 8. razreda
Razdelitev spričeval in obvestil o dosežkih za učence 6. r.
25. 6. TO Dan državnosti
    Tabor za 1. razred: Življenje v naravi
    Ekskurzija za 1. razred: Živalski vrt
    Ekskurzija za 2. razred: Arboretum Volčji potok
    Ekskurzija za 3. razred: Bohinj
    Ekskurzija za 4. razred: Dolina Vrata
    Ekskurzija za 5. razred: Podčetrtek z okolico
    Športni dan za 1., 2. in 4. razred: Igre z vodo
    Športni dan za 4. in 5. razred: Družabni plesi
    Naravoslovni dan za 6. razred: Pastirica žgance kuha
    Tehniški dan za 7. razred: Umetne snovi
    Naravoslovni dan za 7. razred: Meritve v naravi
    Tehniški dan za 8. razred: 5x STOP je KUL
    Naravoslovni dan 9. razred: Dovžanova soteska
    Športna tekmovanja
    Gostovanje bodočih prvošolcev – Vrtec Tržič
26. 6.– 31. 8. SR– SO POLETNE POČITNICE ZA UČENCE
5. 7. PE ZAKLJUČNA PEDAGOŠKA KONFERENCA
17. 6.–1. 7. Izpitni roki za predmetne in popravne izpite za učence 9. razreda – 1. rok
26. 6.–9. 7.  Izpitni roki za predmetne in popravne izpite za učence 1.–8. razreda – 1. rok
19. 8.–30. 8. Izpitni roki za predmetne in popravne izpite za učence 1.–9. razreda – 2. rok
3. 5.–14. 6. Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu, za učence 9. razreda – 1. rok
3. 5.–24. 6. Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu, za učence 1.–8. razreda – 1. rok
19. 8.–30. 8. Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu za učence 1. –9. razreda – 2. rok
24. 8. 2024 Strokovna ekskurzija

Dostopnost