Skoči na glavno vsebino

Skrb za prometno varnost učencev

Prometno vzgojo vključujemo v vse šolske dejavnosti, kjer je to mogoče. Tako mora biti prometna vzgoja sestavni del učnih načrtov pri vseh predmetih (predvsem v predmete: okoljska vzgoja, športna vzgoja, naravoslovje in tehnika, družba, slovenščina na razredni stopnji, na predmetni stopnji pa v vsebine predmetov tehnična vzgoja in fizika), saj se zavedamo, da se prometne vsebine lahko prilagodijo posameznim predmetom.

Poseben poudarek pa ji dajemo v vsebini razrednih ur.

Na razredni stopnji (zlasti v prvih in drugih razredih) naj učitelji vsakodnevno opozarjajo učence na pravilno in varno pot v šolo oziroma vračanje domov. Učenci teh razredov naj z razredničarkami obhodijo poti učencev v šolo, v ostalih razredih pa se pogovorijo o poti v šolo ob skicah.

Na predmetni stopnji naj prva razredna ura v šolskem letu vsebuje tudi prometno- vzgojno problematiko. To tematiko je potrebno pozneje po potrebi ponoviti.

Na roditeljskih sestankih je treba s prometno varnostnim načrtom seznaniti starše in jih opozoriti na njihovo vlogo pri vzgoji otrok v prometu, saj smo odrasli s svojim ravnanjem v prometu zgled otrokom. Prometno problematiko morajo vsebovati prvi roditeljski sestanki v šolskem letu v vseh razredih.

Kdo je dolžan skrbeti za prometno varnost učencev?

Za prometno varnost so dolžni skrbeti:

•    starši,
•    učitelji in
•    policisti.

Vzgojo za varno udeležbo učencev v prometu posreduje šola učencem v različnih oblikah. Za seznanitev z varnim obnašanjem pri prihodu in odhodu učencev so odgovorni vsi učitelji in vodstvo šole. Za to poskrbijo tako, da učence seznanijo:

•    sprometnovarnostnimnačrtom(priRU-vsiučenci)
•    s pomenom varnostne opreme (dobro vidna obleka in obutev, svetlobne nalepke,
•    odsevni trakovi na rokavih, mačja očesa na šolskih torbicah, rumene rutice in kape za
•    prvošolce, …),
•    s pravilno opremo kolesa, s pomenom uporabe kolesarske čelade in z aktivnostmi pri
•    opravljanju kolesarskega izpita,
•    s kulturnim vedenjem in etiko v prometu (hoja po pločnikih, kjer ni pločnikov, pa po
•    levi strani ceste, prečkanje cestišč na prehodih in izven prehodov,
•    strpnost v prometu, ….),
•    z ostalo prometno vzgojo in prometno preventivo.

Poleg navedenega

•    učenci 1. in 2. razreda dobijo rumene rutice in kresničke,
•    prvi šolski teden okrepljen policijski nadzor v okolici šole,
•    obisk policista v posameznih razredih
•    ob zaključku šolskega leta opozorijo učence na previdnost v prometu v poletnih
•    mesecih.

Pri tem pa morajo tudi otroci in starši ravnati v skladu s pravili.

Osnovni podatki

OŠ Tržič
Šolska ulica 7
4290 Tržič
Tel.: 04 5971 250

OPB

Po 14. uri lahko v OPB pokličete na 051 416 489.

Arhiv obvestil

Dostopnost