Osnovni podatki

OŠ Tržič
Šolska ulica 7
4290 Tržič
Tel.: 04 5971 250

OPB

Po 14. uri lahko v OPB pokličete na 051 416 489.

Arhiv obvestil

Diaprojekcija

V delo šole se starši vključujejo preko Sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora.

Poslovnik sveta staršev

Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih. V šolskem letu 2019/2020 so predstavniki staršev:

IME IN PRIIMEK PREDSTAVNIKA
1.a NATAŠA KLOFUTAR
1.b IRMA MUŠEDINOVIĆ
2.a REBEKA PEHARC
2.b JANKA ZORČ
3.a MARIJA BAJT ŠKRJANEC
4.a PRIMOŽ SOKLIČ
4.b POLONA RUS BRIŠAR
5.a NINA VILFAN
5.b MARTINA VESEL
6.a NINA CVEK
6.b GREGOR MEŽEK
6.c SUZANA KOLAR OLJAČIČ
7.a BORUT PEGAN ŽVOKELJ
7.b TANJA PODGORŠEK
8.a FRANJO LIŠKA
8.b ANJA ZORČ TOPORIŠ
9.a ANA MANOJLOVIĆ
9.b ANA ROZMAN
1/L ALENKA HORVAT
2/L ŽIGA RUPAR
3/L VALERIJA TIŠLER RANT
4/L MARJANA PERNE
5/L SAŠKA MARTINUČ
1/P VALERIJA DORNIK
2/P JOŽEF ŽEFRAN
3/P SAŠA VALJAVEC
4/P LJILJANA JURKIČ
Dostopnost