Skoči na glavno vsebino
6. 3.  SR  Seja sveta šole – zaključni račun 
5. 3.  TO  Naravoslovni dan za 6. – 9. razred: Einsteinov dan 
6.3.  SR  Vesela šola – šolsko tekmovanje 
6. 3.  SR  Obisk učencev v domu Petra Uzarja 
7. 3.  ČE  Državno selekcijsko tekmovanje s področja zgodovine za 8. in 9. razred 
11. 3.  PO  Gregorjevo 
13.3.  SR  Tehnopark Celje (nadarjeni učenci) 
14. 3.  ČE  Tehniški dan za 8. razred: Kam in kako? in Drzni.si  
16. 3.  SO  Državno tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje 
21. 3.  ČE  Šolsko tekmovanje v znanju matematike za Kenguru Vegova in Vegova priznanja 
18. 3.   PO  Govorilne ure – RS, PS 
19. 3.   TO  Državno tekmovanje iz angleščine za 6. razred 
21. 3.  ČE  Obisk srednje gostinske šole v Radovljici, Učenci izbirnih predmetov KEM in GOS 
22.3.  PE  Kulturni dan za 1.,2.,3. razred  
23. 3.  SO  Regijsko tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja 
25. 3.–5. 4.   PO–PE  Tekmovanje Angleška bralna značka – Epi Reading Badge 
29. 3.   PE  Kulturni dan za 6., 8. in 9. razred 
    Tehniški dan za 6. razred: Leseni izdelki kot del kulturne dediščine 
    Športna tekmovanja 
    Šolsko tekmovanje v računalniškem programiranju 
Dostopnost