Osnovni podatki

OŠ Tržič
Šolska ulica 7
4290 Tržič
Tel.: 04 5971 250

OPB

Po 14. uri lahko v OPB pokličete na 051 416 489.

Arhiv obvestil

LETNI PROGRAM OKOLJU PRIJAZNE ŠOLE za šolsko leto 2022/2023

 1. O PROJEKTU OKOLJU PRIJAZNA ŠOLA

Program Okolju prijazne šole  je način življenja, ki gradi zdravo samopodobo posameznika, spoštljiv in odgovoren odnos do sočloveka, okolja in vsakega živega bitja. Je pomemben program, ki ohranja kulturno in nacionalno izročilo v Tržiču.

Naša načela okolju prijazne šole so:

 • ohranjamo vrednote, običaje, zapiske, predmete iz preteklosti za prihodnost,
 • raziskujemo, opazujemo, merimo pojave v naravi,
 • vestno in vztrajno nabiramo znanje za razlago teh dogajanj,
 • opozarjamo na nepravilnosti pri gospodarjenju z naravnim okoljem in jih po svojih močeh odpravljamo,
 • skrbimo za urejenost šolskega in domačega okolja,
 • skrbimo za svoje zdravje in zdravje soljudi,
 • prizadevamo si za uresničevanje človekovih pravic,
 • cenimo mir, v katerem živimo,
 • spoštujemo vse ljudi,
 • spoštujemo drugačnost.

Naša načela so sestavni del vseh dejavnosti šole.

Vključujejo pouk, interesne dejavnosti in druge aktivnosti v šoli in izven nje. Za njihovo uresničevanje smo odgovorni vsi delavci šole in učenci.

Aktivnosti v okviru tega projekta usklajuje in načrtuje SVET OKOLJU PRIJAZNE ŠOLE.

Članice Okolju prijazne šole v šolskem letu 2022/2023 so:

Koordinatorici projekta: Asja Štucin, Petra Soklič
Predstavniki razredne stopnje: Vida Oranič, Klavdija Panjan,
Predstavniki predmetne stopnje: Romana Turk, Romana Kramar, Laura Turk, Darja Zupan
Predstavnice podružničnih šol: Saša Rozman, Helena Ahačič, Rebeka Zupan, Tjaša Šmid

V programskem svetu so zastopana s svojimi predstavniki predmetna področja in obe podružnični šoli (Lom in Podljubelj). Naloga sveta je, da pripravi program in spremlja izvajanje le-tega (sprotna in končna evalvacija).

 1. LETNI PROGRAM PROJEKTA OKOLJU PRIJAZNA ŠOLA

Dejavnost Cilji Vsebina Ciljna skupina Čas Predvideni rezultati dela
VODEN TEMATSKI SKLOP

IZVEDBA DNEVA ZEMLJE

 

Osrednja tema:

ZEMLJA JE NAŠ PLANET, ZEMLJA JE VES NAŠ SVET – energija

Učenci spoznajo:

· da energija je posebna nevidna sila, ki se nahaja povsod okrog nas.

· da poznamo različne vrste energije (energija sonca, vetra, vode, biomase, jedrska energija, kemično vezana energija (npr. bencin, hrana)

· da je Sonce osnovni vir energije na Zemlji;

· da je energija nakopičena v snoveh in  jo lahko uporabimo za pretvorbo v drugo obliko energije;

· da se z zaužitjem hrane energija, ki je bila prej shranjena v hrani, pretvori v druge oblike energije, ki jo organizmi potrebujemo za rast, razvoj, gibanje itd.

Dan bo potekal v obliki delavnic, terenskega dela.

Delavnice organizirajo učitelji po aktivih.

 

Ravnatelj STANE GRUM,

Koordinatorici: A. Štucin, Petra Soklič

Izvajalci so vsi delavci šole.

 

Vse leto

Dan dejavnosti:

21 . april 2022

 

F razstava

F članek v občinskem glasilu

 

DRUGE DEJAVNOSTI, ki jih nameravamo izvesti v letošnjem šolskem letu.

 

ZBIRANJE IZRABLJENIH TONERJEV, KARTUŠ TER TRAKOV.

Seznanjanje učencev ter njihove okolice z manj znanimi, a za recikliranje pomembnimi izdelki s katerimi se srečujejo skoraj vsak dan. Na šoli bomo uredili mesto, kakor bomo postavili namenski zabojnik in skrbeli za pravočasen odvoz. SERGEJA OSREDKAR – vodja dejavnosti Vse leto. Zbrana sredstva bomo namenili Šolskemu skladu

 

 

ZBIRANJE PAPIRJA

Seznanjanje o pomenu ločenega zbiranja odpadkov za naše okolje.

 

Denar bomo namenili Šolskemu skladu.

 

ASJA ŠTUCIN,           PETRA SOKLIČ- vodji dejavnosti

Starši

Zunanji sodelavci

Papir je mogoče pripeljati:

vsako sredo med 9.00 in 16.00 pripeljati na deponijo Komac;

– v času govorilnih ur pred šolo stoji zabojnik;

– Na Dnevu Zemlje

Zbrana sredstva bomo namenili Šolskemu skladu
VKLJUČEVANJE OKOLJSKIH VSEBIN NA RAZREDNE URE Sprotno seznanjanje učencev s problemi v okolju. Razredniki na razrednih urah obravnavajo različne okoljske vsebine. Učitelji pripravijo predloge dejavnosti, ki se bodo izvajale na razrednih urah. Vse leto Učenci so seznanjeni z okoljsko problematiko domačega kraja.

 

 

 

NI NAM VSEENO

 

 

Seznanjanje učencev o ozaveščenosti naših občanov. Beležimo okolju prijazna dejanja na šoli in v njeni okolici

Vsi učenci, starši in delavci šole;

Koordinatorici

SERGEJA OSREDKAR,

 

 

 

 

Vse leto.

 

Izdelke bomo razstavili.
Opozarjanje in ozaveščaje o pomenu pozitivnih medsebojnih odnosih in  okoljskih črnih točkah. Spremljamo  ljudem in okolju neprijazne odnose.

Vsi učenci, starši in delavci šole.

 

Nabiralnik

pred pisarno svetovalnih delavk je nabiralnik, kamor lahko učenci oddajo sporočilo.

             

 

Vse nove informacije o aktivnostih okolju prijazne šole bodo za strokovne delavce objavljene v e-zbornici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost