Osnovni podatki

OŠ Tržič
Šolska ulica 7
4290 Tržič
Tel.: 04 5971 250

OPB

Po 14. uri lahko v OPB pokličete na 051 416 489.

Arhiv obvestil

Diaprojekcija

Na šoli že več let deluje tudi šolski sklad. Sredstva, ki se zbirajo na računu šolskega sklada pridobivamo preko različnih akcij ( dobrodelna prireditev s srečelovom, novoletni bazar, zbiralna akcija papirja, tonerjev, kartuš in donacij …). Sredstva se namenjajo za:

 1. pomoč otrokom v stiski (za nakup potrebščin, za kritje stroškov kosila, za tabore, šole v naravi, naravoslovne dneve, ekskurzije);
 2. tekmovanja (prijavnine za tekmovanja, raziskovalna dejavnost), prevozi;
 3. nabava materiala za pestrejši pouk;
 4. otroci s posebnimi potrebami (specialni pripomočki za učenje in bivanje v šoli);sklad
 5. prosti čas s šolo (zbiranje materialnih sredstev za izvedbo delavnic Dnevi vseživljenjskega učenja in drugih dejavnosti).
 6. nadstandarni program: ekskurzije, izleti, tabori…..

UPRAVNI ODBOR ŠS

 • Blanka Rejc – predsednica
 • Mojca Čadež – namestnica predsednice
 • Lea Torkar – članica
 • Alojzija Lukač, učiteljica
 • Bojana Zdešar, računovodkinja
 • Andrejka Polanc Belhar, predstavnik staršev
 • Janja Meglič, predstavnik staršev
 • Petra Čarman, predstavnica staršev

Trr. 01331-6030685033

blanka.rejc@guest.arnes.si

 

 

 

Dostopnost