Skoči na glavno vsebino
Kako prihajajo učenci v šolo

Vsi učenci iz okoliša OŠ TRŽIČ lahko prihajajo v šolo peš. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo bivališče oddaljeno od šole več kot 4 km. Ne glede na oddaljenost ima pravico do brezplačnega prevoza, če je ogrožena njegova varnost na poti v šolo. (Zakon o osnovni šoli, 56. čl.)

Učenci, ki v šolo prihajajo peš

Promet se je v zadnjih letih bistveno povečal, zato so v prometu najbolj izpostavljeni pešci, predvsem mlajši. Učence je potrebno vsakodnevno opozarjati na varno hojo v šolo in domov. Že v začetku šolskega leta se pri razrednih urah učenci pogovorijo z razrednikom o varnih poteh v šolo. Velik poudarek damo na kulturno obnašanje v prometu, poznavanje pravil v prometu, predvsem v situacijah, v katerih se lahko učenci znajdejo na kateri izmed šolskih poti.
Učence, ki prihajajo v šolo peš, se seznani o tem, da:

•    pešci hodijo ob levi strani vozišča,
•    se med hojo ne prerivajo, igrajo, lovijo,
•    hodijo drug za drugim,
•    ovira na cesti pomeni večjo previdnost,
•    cesto prečkajo na prehodu za pešce,
•    pred prečkanjem pogledajo levo in desno ter še enkrat levo in
•    ceste ne prečkajo na mestih, kjer je slaba vidljivost.

Učenci, ki se v šolo vozijo s kolesom

Učence, ki prihajajo v šolo s kolesi, se seznani o tem, da:

•    je obvezna uporaba varnostne čelade,
•    mora biti njihovo prevozno sredstvo tehnično brezhibno,
•    obstajajo prometno varnejše poti (prometno manj obremenjene),
•    je nujno potrebno upoštevati prometne predpise,
•    smejo parkirati svoje kolo na njim namenjenem prostoru in
•    je možno opravljanje kolesarskega izpita v 5. razredu.

d x
Slika parkirišča za kolesa pred šolo

Neorganiziran prevoz otrok v šolo – starši, sorodniki, znanci …

Starši oz. vozniki osebnih vozil, ki pripeljejo otroke v šolo, se morajo zavedati odgovornosti in pomembne vloge, ki jo imajo v prometu. Starši morajo biti v prometu zgled otrokom, upoštevati morajo cestno prometne predpise in se morajo v prometu kulturno obnašati. Le tako lahko poskrbimo za učinkovit prenos dobre prometne vzgoje na učence oz. otroke.

Starši morajo poskrbeti za kar največjo možno varnost otrok v vozilih. Upoštevati je treba, da otroci sedijo pripeti na zadnjih sedežih do 12. leta. Za mlajše otroke je potrebno uporabljati avtomobilske otroške sedeže, ki morajo imeti ustrezno homologacijo. Predvsem je pomembno, da avtomobilski otroški sedež pravilno uporabljamo in da upoštevamo navodila proizvajalca. Poškodovanega avtomobilskega sedeža ne uporabljamo. Otrok pa naj bo pravilno pripet v sam sedež.

Pri prevozu otrok v šolo starši naletijo tudi na problem parkiranja. V okolici šole je malo parkirnih mest, ta pa so namenjena tako zaposlenim kot tudi obiskovalcem. Na tem mestu opozarjamo starše, da koristijo njim namenjena prosta parkirna mesta oz., da ne puščajo avtomobila sredi dovoza.

a x
Slika parkirišča za goste pred šolo

Posebej pozorni pa morajo biti, ko z otrokom zapuščajo avtomobil in nato morebiti prečkajo cesto ali dovoz.

Učence in starše, ki jih starši pripeljejo v šolo, se seznani o:
•    pripenjanju z varnostnim pasom,
•    upoštevanju predpisov in pravil pri izstopanju,
•    nepotrebnem zadrževanju v krožišču,
•    pravilnem parkiranju,
•    čim krajšem zadrževanju na parkirišču in
•    nezaparkiranju dovoznih in intervencijskih poti.

b x
Slika šolskega dvorišča, ki je ograjeno

Pred glavnim vhodom v šolo je območje, ki je namenjeno pešcem. Označeno je s predpisano prometno signalizacijo in je od dovozne poti ločeno s kamnito ograjo oz. kovinsko oviro.
Predpisana prometna signalizacija, ki označuje območje za pešce, je prepoznavna in je voznik ne more zgrešiti.
Največja dovoljena hitrost vozil je omejena na 10 km/h.

Učenci, ki se v šolo vozijo z avtobusom (pogodbena linija)

Veliko otrok pride v našo šolo tudi iz podružničnih šol. Ker vseh v šolo ne pripeljejo starši, koristijo brezplačen avtobusni prevoz. Za učence, ki prihajajo v šolo z avtobusom, je organizirano jutranje varstvo vozačev. Učenci v skupini pod nadzorstvom dežurnega učitelja počakajo na pouk oz. odhod avtobusa v pritličju šole.
Prevoze šolskega avtobusa izvaja podjetje Luka turs. Avtobusi vozijo po veljavnem voznem redu.

 

Osnovni podatki

OŠ Tržič
Šolska ulica 7
4290 Tržič
Tel.: 04 5971 250

OPB

Po 14. uri lahko v OPB pokličete na 051 416 489.

Arhiv obvestil

Dostopnost