Osnovni podatki

OŠ Tržič
Šolska ulica 7
4290 Tržič
Tel.: 04 5971 250

OPB

Po 14. uri lahko v OPB pokličete na 051 416 489.

Arhiv obvestil

VODSTVO ŠOLE

Ravnatelj: Stanislav Grum, prof.
Pomočnica ravnatelja: Mojca Bečan, prof.

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

IME IN PRIIMEK DEJAVNOST
Lea Torkar socialna pedagoginja
Mojca Bečan pedagoginja
Majda Zupan socialna pedagoginja
Tamara Kancilija Kosmač psihologinja
UČITELJI DODATNE STROKOVNE POMOČI
Lea Torkar socialna pedagoginja
Klavdija Panjan socialna pedagoginja
Ines Ovsenek Wolf specialna in rehabilitacijska pedagoginja
Tamara Kancilija Kosmač psihologinja
Majda Zupan socialna pedagoginja
UČITELJI DODATNE STROKOVNE POMOČI ZA UČENCE PRISELJENCE
Ana Felkar pedagoginja

 

UČITELJI MATIČNA ŠOLA

Učitelj/ica Razrednik, poučuje
Anže Haler razrednik 1. a
Urša Pfajfar razrednik 1. b
Darja Mikulandra druga učiteljica v razredu 1. a, 1. b, JV
Anita Longar razredničarka 2. a
Alojzija Lukač razredničarka 3. a
Nastja Gosar razredničarka 3. b, JV
Jasmina Zalar razredničarka 4. a
Petra Soklič razredničarka 4. b
Vida Oranič razredničarka 5. a
Blanka Rejc razredničarka 5. b
Dominika Pirjevec TJA 1.–5. r. MŠ, JV
Anja Rojec razredničarka 6. a, TJA
Lara Lipar razredničarka 6. b, ZGO, OPB, OPK
Maja Keržič razredničarka 7. a, SLO, N2N1, N2N2, NI2
Darja Zupan razredničarka 7. b, LUM, TIT, LS
Romana Turk razredničarka 7. c, KEM, NAR, POK, KEŽ
Martina Lorber Tajnikar razredničarka 8. a, TJA
Gorazd Černilec razrednik 8. b, ŠPO, NŠP, IŠPO
Katjuša Pernuš razredničarka 9. a, ŠPO, NŠP, IŠPG, ŠSP, OPB
Asja Štucin razredničarka 9. b, NAR, BIO, GOS, NPH, SPH
Azemina Cinac razredničarka 9. c, SLO
Mojca Likar SLO
Jošt Mlinarič MAT, FIZ
Mateja Ušeničnik GUM, OPZ, MPZ
Sergeja Osredkar ROID, NRA, UBE, MME, RVT, ROM, EZR
Ana Felkar DKE, DKT, SPH, OPB, DSP priseljenci
Laura Turk MAT, OPB
Tajda Guna MAT, TIT
Irena Žnidarič MAT
Romana Kramar GEO, OPB
Karmen Grum ŠPO
Jure Zaplotnik RaP, ŠPO, ŠZZ, ŠSP, ROID
Julijana Drenovec OPB, GUM 3. a
Ana Marija Žohar OPB
Marko Aleš OPB
Sabina Slapšak Mandelj knjižničarka

 

OSTALI ZAPOSLENI

Ime in priimek Zaposlitev
Nina Jošt tajnica
Violeta Ženati računovodkinja
Jana Nuška Ravbar pomožna pisarniška delavka in urejevalka šolskih prostorov
Goran Peharc hišnik
Franc Papler hišnik
Mojca Jekovec urejevalka šolskih prostorov
Nevenka Gavrić urejevalka šolskih prostorov
Malka Banović urejevalka šolskih prostorov
Romana Meglič urejevalka šolskih prostorov
Mihaela Mondo kuharica – vodja kuhinje
Metka Rozman kuharica
Elvisa Narobe kuharica
Alja Grum kuharica
Breda Meglič spremljevalka, pomožna pisarniška delavka
Aleksandra Rožič spremljevalka, laborantka

POŠ PODLJUBELJ

Učitelj/ica Razrednik, poučuje
Urška Frelih Meglič razredničarka 1. P, 2. P
Klemen Kos drugi učitelj v razredu, OPB
Katja Hafner razredničarka 3. P
Helena Ahačič razredničarka 4. P
Rebeka Zupan TJA, JV, OPB
Neža Dovžan JV, OPB
Gorazd Černilec NŠP
Tjuš Aljančič spremljevalec
Alenka Praprotnik gospodinja

POŠ LOM

Učitelj/ica Razrednik, poučuje
Saša Rozman razredničarka 1. L, OPB
Mateja Hribar razredničarka 2. L, 3. L, JV
Katjuša Šlibar Nemec razredničarka 4. L, 5. L
Tjaša Šmid TJA, NIT4, DRU4, GUM 4,5, OPB
Janja Meglič OPB, JV
Maja Keržič N2N1
Neža Dovžan OPB
Mojca Tišler gospodinja
Dostopnost