Osnovni podatki

OŠ Tržič
Šolska ulica 7
4290 Tržič
Tel.: 04 5971 250

OPB

Po 14. uri lahko v OPB pokličete na 051 416 489.

Arhiv obvestil

PRVI RODITELJSKI SESTANEK:

 • 1. r. – 5. 9. 2022    
 • 2., 3. r. – 6. 9. 2022
 • 6., 7.r. – 7.9. 2022
 • 4., 5.r. – 8. 9. 2022 
 • 8., 9.r.  – 9. 9. 2022  

PODLJUBELJ

 • 1., 2. in 4. r: 7. 9.2022
 • 3. r: 6. 9. 2022

LOM

 • 1. r:  1. 9. 2022
 • 2 .- 5. r.: 7. 9. 2022

 

 

razredniki, nadomestni razredniki

VSEBINA:

 • urnik, dopolnilni, dodatni pouk, termin govorilnih ur (dopoldanske, popoldanske);
 • OIP in NIP;
 • opravičevanje izostankov – učitelj pove, kako se opravičuje, kdaj se prinese opravičila;
 • zamujanje pouka – učitelj obvesti starše;
 • prehrana – odjave, prijave obrokov, subvencije;
 • vozni red – nujno opozoriti, kdaj otroci hodijo domov;  
 • izvolitev predstavnika v Svet staršev (starši naredijo listo z e-naslovi, pred Svetom se jih obvesti, da lahko sodelujejo; predstavnik staršev predstavi zapisnike zadnjih sej);
 • predstavitev spletne strani šole (napovedani preizkusi znanja, aktualni dogodki, nadomeščanja, vzgojni načrt, šolski sklad …);
 • e-Asistent;
 • NPZ
 • komunikacija na daljavo – starši dosledno spremljajo e-pošto in pravočasno oddajajo elektronske obrazce;
 • uporaba mobilnih telefonov in pametnih ur je v šoli in šolskem okolišu prepovedana – telefone naj puščajo doma (predlog);
 • zbiralna akcija papirja bo potekala večkrat letno, starši pa lahko vsako sredo pripeljejo papir h Komacu in povedo, za kateri razred je namenjen;

 

 

DRUGI RODITELJSKI SESTANEK ZA PREDMETNO STOPNJO

(6.–9. razred)

Sreda, 1. 2. 2023

 

VSEBINA:

 • Analiza učnega uspeha v 1. polletju
 • Razdelitev obvestil o učnem uspehu
 • Podajanje informacij o OIP, NIP, NPZ 6. in 9. razred
 • Pregled dela razredne skupnosti
 • Pregled zapisnika sveta staršev
 • Sodelovanje šola–starši

 

PREDAVANJA PO LDN:

VPIS V SREDNJO ŠOLO – februar 2023

 

 

razredniki in ostali strokovni delavci

 

 

ŠSS

DRUGI RODITELJSKI SESTANEK ZA RAZREDNO STOPNJO (1.–5. razred)

Torek,  31. 1. 2023

Analiza učnega uspeha v 1. polletju

 • Razdelitev obvestil o učnem uspehu
 • Pregled opravljenih dni dejavnosti in kako naprej
 • Pregled dela razredne skupnosti
 • Pregled zapisnika sveta staršev
 • Sodelovanje šola–starši

Predstavitev ŠOLE V NARAVI PREŽIVETJE V NARAVI 2023 za 1. razred

razredniki
Dostopnost