Osnovni podatki

OŠ Tržič
Šolska ulica 7
4290 Tržič
Tel.: 04 5971 250

OPB

Po 14. uri lahko v OPB pokličete na 051 416 489.

Arhiv obvestil

 

PRIJAVA

Status perspektivnega športnika PREDLOG ZA DODELITEV STATUSA PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA
Status vrhunskega športnika PREDLOG ZA DODELITEV STATUSA VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA
Potrdilo kluba za status športnika STATUS_SPORTNIKA_POTRDILO kluba
Status perspektivnega kulturnika PREDLOG ZA DODELITEV STATUSA PERSPEKTIVNEGA MLADEGA UMETNIKA
Status vrhunskega kulturnika PREDLOG ZA DODELITEV STATUSA VRHUNSKEGA MLADEGA UMETNIKA
Potrdilo za status kulturnika STATUS_KULTURNIKA_potrdilo
Vloga za subvencioniranje zimske šole v naravi za 5. razrede in ostale tabore SUBVENCIONIRANJE_SOLE_V_NARAVI_VLOGA
Vloga za subvencioniranje taborov v primeru, da je družina prejemnik denarne socialne pomoči SUBVENCIONIRANJE TABOROV VLOGA
Prijava učenca na šolsko prehrano PRIJAVA NA PREHRANO
Preklic prijave učenca na šolsko prehrano PREHRANA_PREKLIC
Prijavnica na popravni izpit PRIJAVNICA_popravni_izpit

 

Dostopnost