Osnovni podatki

OŠ Tržič
Šolska ulica 7
4290 Tržič
Tel.: 04 5971 250

OPB

Po 14. uri lahko v OPB pokličete na 051 416 489.

Arhiv obvestil

Diaprojekcija

Šolsko leto 2020/21

Glavno vodilo naše šole je skrb za zdrav razvoj naših učencev.

Zato v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje, na OŠ TRŽIČ pripravljamo naslednje obroke:

 

KAJ?

KDO?

KDAJ?

CENA

ZAJTRK

Prijavljeni učenci, 1. razreda, ki obiskujejo jutranjo varstvo.

Ob 7.00

0,50 €

DOPOLDANSKA MALICA

Vsi prijavljeni učenci od 1. do 9. razreda

Ob 9.20 oz. ob 10.25

0,80 €

 

 

KOSILO

Vsi prijavljeni učenci od 1. do 9. razreda

Od 11.30 do 14.30

 

redno/občasno

1.-5.

2,50 €

6.-9.

2,80 €

POPOLDANSKA MALICA

Prijavljeni učenci od 1. do 5, ki obiskujejo OPB.

Ob 14.45

0,50 €

 

  • Na vse obroke se učenci lahko prijavijo pred začetkom novega šolskega leta (obrazec), lahko pa tudi kadarkoli med šolskim letom.
  • Dopoldanska malica za učence 1. – 5. razrede poteka po 2. šolski uri v matičnih učilnicah. Učenci od 6. do 9. razreda pa imajo malico v učilnici, kjer so imeli tretjo šolsko pouk. Malica se postreže po protokolu, ki upošteva smernice NIJZ-ja.
  • Učenci naj malico (sadje, rogljiček, žemljo…), ki jo ne pojedo, pospravijo v vrečko ali plastično posodo, ki jo vsak dan prinašajo s seboj v šolo. Pojedo jo lahko med odmori, pred interesnimi dejavnostmi ali pa jo odnesejo domov. Na ta način se zmanjša  količina odpadne hrane, kar je vzgojno in etično.
  • Učenci v šolo nosijo tudi plastenke (bidone…), v katere si bodo lahko nalivali vodo iz pip.
  • Vstop v jedilnico je po 11.30 praviloma dovoljen samo učencem, ki kosijo.

 

Dostopnost