Skoči na glavno vsebino

2023/24

V skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje, na naši šoli pripravljamo naslednje obroke:

KAJ? KDO? KDAJ? CENA
ZAJTRK Vsi prijavljeni učenci od 1. do 9. razreda 7.15 0,90 €
DOPOLDANSKA MALICA Vsi prijavljeni učenci od 1. do 5. razreda 9.20 1,10 €
DOPOLDANSKA MALICA Vsi prijavljeni učenci od 6. do 9. razreda 10.25 1,10 €
KOSILO Vsi prijavljeni učenci od 1. do 9. razreda 11.30 – 14.00   redno/občasno
1.–5. 3,80 €
6.–9. 4,20 €
POPOLDANSKA MALICA Prijavljeni učenci od 1. do 5. r., ki obiskujejo OPB 15.00 0,90 €

 

  • Dopoldanska malica se učencem in 9. razreda postreže v jedilnici, učencem od 1. do 7. razreda pa v učilnicah, kjer so imeli 3. uro pouk (razen učenci, ki imajo 3. uro šport).
  • Dopoldanska malica traja od 9.20 (1. – 5. r.) oziroma od 10.25 (6. – 9. r.) do takrat, ko jo vsi učenci pojedo. Malico na mize v jedilnici pripravijo kuharice, pospravijo pa učenci rediteji, ki so določeni po omizjih oziroma po razredih.
  • Malico se učencem zagotovi tudi ob dnevih dejavnosti in 1. dan večdnevnih dejavnosti.
  • Vstop v jedilnico je po 11.30 praviloma dovoljen samo učencem, ki kosijo. Šolsko kosilo traja do 14.15.

V jedilnici poleg vzgojnega načrta, šolskega reda in pravil hišnega reda veljajo še naslednja pravila ravnanja in obnašanja:

  • Učenci morajo upoštevati navodila zaposlenih.
  • Vsi skrbimo za varnost in opremo jedilnice.
  • Upoštevamo bonton in higienska pravila.
V jedilnici smo obuti v šolske copate.

 

Pred jedjo si umijemo roke v učilnicah, toaletnih prostorih ali jedilnici

Mirno in strpno počakamo na svoj obrok.
Ko čakamo v vrsti, se ne prerivamo.
Uporabljamo ves jedilni pribor in serviete.

 

Vzamemo le toliko hrane kot jo nameravamo pojesti. S hrano se ne igramo in se iz nje ne norčujemo.

 

Med jedjo se pogovarjamo tiho.

 

Skupaj skrbimo za red in čistočo v naši jedilnici.
Počistimo mize za seboj.
  

 

 

Do zaposlenih imamo spoštljiv odnos.
Besede DOBER DAN, HVALA in PROSIM nam niso tuje

 

Osnovni podatki

OŠ Tržič
Šolska ulica 7
4290 Tržič
Tel.: 04 5971 250

OPB

Po 14. uri lahko v OPB pokličete na 051 416 489.

Arhiv obvestil

Dostopnost