Skoči na glavno vsebino

Na podlagi spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D, Ur. l. RS, št. 57/2015) se bo povečalo število upravičencev do subvencioniranega kosila učencev. S spremembo bo še vedno priznano brezplačno kosilo učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 18% povprečne neto plače v Republiki Sloveniji. 

Od 1. 1. 2016 bo pripadala subvencija kosila tudi učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 36% povprečne neto plače v Republiki Sloveniji, in sicer v naslednji višini:

  • nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji pripada učencu subvencija kosila v višini 70 % cene kosila,
  • nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji pripada učencu subvencija kosila v višini 40 % cene kosila.

Sprememba subvencije kosila učencev bo torej veljala od 1. 1. 2016.

Dostopnost