Skoči na glavno vsebino

Obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev  (Ur. l. RS, št. 88/2016), ki širi krog upravičenih učencev do subvencioniranega kosila.

Od 1. 2. 2017 so do BREZPLAČNEGA KOSILA upravičeni učenci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo (ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku), ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Starši lahko sami na podlagi odločbe o otroškem dodatku preverite, ali je otrok upravičen do subvencije, saj je v njej napisan podatek o odstotku neto povprečne plače v RS, ki ga prejema družina.

Dostopnost