Skoči na glavno vsebino

Ekologija medsebojnih odnosov – MEDVRSTNIŠKO NASILJE

V sredo, 25. 4. 2018, od 7.45 do 12.10, bo na naši šoli in njeni okolici potekal Dan Zemlje. Organizirane bodo različne dejavnosti. V tem dnevu bomo sledili naslednjemu cilju vzgoji učencev za krepitev nenasilne komunikacije  in pozitivnega odnosa do sočloveka, narave, okolja in domačega kraja.

Učenci od 1. do 4. razreda si bodo ogledali predstavo Društva za boljši svet: Bodi moj prijatelj. Učenci od 5. do 9. razreda pa si bodo v Kulturnem centru Tržič ogledali film Čudo.

Po predstavi in filmu bo sledilo delo v razredih, učenci se bodo pogovarjali o medsebojnih odnosih in medvrstniškem nasilju.

Učenci 8. razreda bodo sodelovali na otvoritvi informacijske table pred TRŽIŠKIM ZMAJEM.

V sklopu Dneva Zemlje bomo imeli tudi otvoritev razstave del, ki so nastala v okviru likovno-literarno-fotografskega natečaja Narava in živali, ki smo ga izvedli v sodelovanju z Lovsko družino Tržič.

Po končanem dnevu bo organizirano kosilo in OPB. Avtobusni prevoz bo organiziran ob 12.35  v vse smeri. Interesne dejavnosti bodo potekale normalno po urniku.

Koordinatorici projekta:                                                                                Ravnatelj:
Majda Zupan, univ, dipl. soc. ped                                                                 Stanislav Grum, prof.
Asja Štucin, prof.

Dostopnost