Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši!                                                                                     V Tržiču, 24. 09. 2019

V torek, 01. oktobra 2019, bodo imeli učenci 6. razredov ekskurzijo na Notranjsko. Spoznavali bodo njeno naravno in kulturno dediščino ob spremljanju toka reke Ljubljanice, reke sedmih imen.

Natančna navodila za ekskurzijo (program, obutev, malica, skrb za varnost…)  dobijo učenci pri pouku zgodovine in pri razrednih urah.

Učenci morajo vzeti s seboj mapo, ročni zemljevid Slovenije, pisalo in beležko za reševanje učnih listov in po možnosti naglavno svetilko oz. baterijo (neobvezno).

Prehrana: šolska malica in malica iz nahrbtnika. V šoli želimo slediti načelom našega projekta Okolju prijazna šola in s tem zmanjšati količino odpadne plastične embalaže. Prosimo, poskrbite, da bo vaš otrok s seboj prinesel vodo v svojem bidonu.

Obutev in obleka: pohodna obutev (primerna za hojo v jamo) in topla oblačila.

Cena ekskurzije:

  • vstopnina v Planinsko jamo in Jezerski hram bo znašala 7 €. Učenci oddajo denar za vstopnino razredniku pred odhodom na ekskurzijo (na razredni uri).
  • Prevoz sofinancirata Ministrstvo za šolstvo (1/3) in šolski sklad (1/3). Končna cena bo odvisna od števila udeležencev na ekskurziji. Razlika bo obračunana na položnici.
  • Za povratek učencev vozačev od šole do doma poskrbijo starši.

Učenci so na ekskurziji dolžni upoštevati navodila učiteljev tako glede prometne varnosti kot vedenja v avtobusu in zunaj njega.

SMER POTI: TRŽIČ – KRANJ – LJUBLJANA – VRHNIKA – PLANINA – RAKOV ŠKOCJAN – CERKNICA – DOLENJE JEZERO –TRŽIČ

Časovnica s postanki oz. ogledi (opazovališča poti):

1. 7.35 TRŽIČ: zbor pred šolo, razdelitev šolske malice
2. Odhod avtobusa:® vožnja proti Kranju: Kamniško-Savinjske Alpe ® Ljubljanska kotlina (Dobrave, Kranjsko polje, Sorško polje, Ljubljansko polje, Ljubljansko barje) ® mimo Predalpskih hribovij (Škofjeloško hribovje, Polhograjsko hribovje)
3. VRHNIKA: Močilnik: izvir Ljubljanice; malica ® vožnja po Dinarskih pokrajinah (opazovanje kraških pojavov in oblik), LogatecCankarjeva spominska hiša (slavist)
4. PLANINA: Planinska jama (ogled); malica
5. Planinsko polje: kraško polje, ponikalnica Unica, razvaline gradu Hošperk
6. RAKOV ŠKOCJAN: Veliki naravni most                                      Mali naravni most
7. DOLENJE JEZERO: Jezerski hram (maketa Cerkniškega jezera in multivizija) Cerkniško polje in Cerkniško jezero (Rešeto, Vodonos – požiralniki)
8. okrog 17.30 TRŽIČ

Vodja ekskurzije                                                                       Ravnatelj
Nevenka VEVAR, prof.                                                           Stanislav GRUM, prof.

Dostopnost