Skoči na glavno vsebino
1.–2. 5.SO, NEPraznik dela
4. 5.TONPZ iz SLOVENŠČINE za 6. in 9. razred – REDNI ROK
6. 5.ČENPZ iz MATEMATIKE za 6. in 9. razred – REDNI ROK
6. 5.ČETehniški dan za 4. razred:  Jumicar
10. 5.PONPZ iz TRETJEGA PREDMETA za 9. razred – BIOLOGIJA NPZ iz ANGLEŠČINE za 6. razred – REDNI ROK
10. 5.POGovorilne ure – RS, PS
11. 5.TONaravoslovni dan 6. razred in 8. razred Športni dan 7. razred in 9. razred
12. 5.SRNaravoslovni dan 7. razred in 9. razred Športni dan 6. razred in 8. razred
17. 5.PODržavno srečanje mladih raziskovalcev
25. 5.TOSeja Sveta staršev
  Tehniški dan za 5. razred: Čistilna naprava / Jumicar
  Tehniški dan za 8. razred: Izdelovanje izdelkov iz naravnih materialov
  Tehniški dan za 9. razred: Oblikovanje iz gline
  Likovni tabor v Piranu za 1.-5. razred
  Športni dan za 6.–9. razred: Atletika
  Športni dan za 7. razred: Tabor naravoslovja (maj/junij)
  Športni dan za 8. razred: Športne igre (maj/junij)
  Športna tekmovanja
  Sestanek s starši bodočih prvošolcev
  Minfos 2021
  Tabor za 1. razred: Preživetje v naravi
 Kulturna  predstava ob podelitvi bralne značke 1.- 5. razred
Dostopnost