Skoči na glavno vsebino
3. 3.SRSeja sveta šole – zaključni račun
10. 3.SRVesela šola – šolsko tekmovanje
13. 3.SODržavno tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje
16. 3.TODržavno tekmovanje iz znanja angleščine za 9. r
18. 3.ČEŠolsko tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje
20. 3.SODržavno tekmovanje iz znanja zgodovine
27. 3.SODržavno tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja
  Naravoslovni dan za 2. razred: Raziskujemo
  Naravoslovni dan za 3. razred: Tržič nekoč
  Naravoslovni dan za 4. razred: Ogled HE Moste pri Žirovnici
  Tehniški dan za 7. razred: Oblikovanje iz gline
  Športni dan za 1.–3. razred: Pomladanski pohod
  Obisk Srednje gostinske in turistične šole v Radovljici za učence SPH, NPH
  Pomladni dan
  Športna tekmovanja
 Otroški parlament: Moja poklicna prihodnost
  Zaključek angleškega bralnega tekmovanja
Dostopnost