Skoči na glavno vsebino

ZADEVA: POZIV – ZAGOTAVLJANJE TOPLEGA OBROKA ZA UČENCE V ČASU ZAOSTRENIH EPIDEMIOLOŠKIH RAZMER

ZVEZA:   OKROŽNICA MIINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT št. 6030-1/2020/88 z dne 4.11.2020

V zvezi z zagotavljanjem brezplačnega toplega obroka za učence, za katere je v času zaostrenih epidemioloških  razmer organizirano izobraževanje na daljavo in v tem obdobju potrebujejo topel obrok, Občina Tržič v sodelovanju z osnovnimi šolami na območju občine Tržič, učencem s prebivališčem v občini, omogoča, da se prijavijo na brezplačni topli obrok, in sicer:

Učenci se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo.

Šole nato zbrane podatke o prijavah posredujejo na e-naslov OŠ Križe:

natasa.markelj@oskrize.si,

ki na podlagi zbranih potreb organizira pripravljanje toplega obroka.

Osnovne in srednje šole oz. zavodi, kjer se šolajo upravičeni prejemniki, so dolžni pravočasno posredovati podatke o upravičencih Osnovni šole Križe.

Učenci oz. njihovi starši topli obrok prevzamejo na šoli, ki jo otrok obiskuje, izjemoma pa se za učence, ki obroka ne morejo prevzeti, organizira dostava toplega obroka na dom ali na ustrezno razdelilno točko v občini.

Kriterij za upravičenost do brezplačnega toplega obroka:

Brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila, ne presega 382,82 EUR (3. dohodkovni razred otroškega dodatka). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino.

Lepo pozdravljeni!

mag. Borut Sajovic, l. r.                ŽUPAN OBČINE TRŽIČ

Dostopnost