Skoči na glavno vsebino
1. 6.  SR  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. r. 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. r. na RIC 
2. 6.  ČE  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. r. 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. r. na RIC 
6.6.   PO  Tehniški dan, 5. razred (Izdelovanje gugalnice) 
7. 6.  TO  RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu 
Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu  
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. r. 
7. 6.  TO  Tehniški dan za 4. razred:  Jumicar 
7. 6.  TO  Tehniški dan 4. L in 5. L: Jumicar  
8. 6.  SR  Predstava za 9.r, Najstnica Neja, KC Tržič, 9.00-10.00 
8. 6.  SR  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. r. 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC 
9. 6.  ČE  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. r. 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC 
9.6.  ČE  Naravoslovni dan – Arboretum  Volčji potok 2.r 
9.6.  ČE  Zaključna šolska prireditev POŠ Lom 
13. 6.  PO  Zaključna ocenjevalna konferenca za 9. r ob 13.10 
10. 6.  PE  RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9.razredu 
10. 6.   PE  Zaključna ekskurzija Gardaland za 9. razred 
13. -17. 6.  PO-PE  Šola v naravi za 7. razred: Savudrija 
14. 6.   TO  Športni dan za 9. razred: Športne igre, plesne delavnice 
14.6.  TO  Naravoslovni dan 2.r – Življenjski prostori 
14. 6.   TO  Ekskurzija za 5. razred: Podčetrtek z okolico 
15. 6.  SR  Valeta 
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9. razreda 
Razdelitev zaključnih spričeval in obvestil o dosežkih za učence 9. r. 
16. 6.  ČE  RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev 6. r.  
16.6., 17.6  ČE, PE  Noč v šoli – 2.r Naravoslovni dan – Raziskujemo 
17. 6. – 19. 6.   PE-NE  Tabor: To sem jaz za učence z dodatno strokovno pomočjo od 6. do 9. razreda 
 20. 6.  PO  Zaključna ocenjevalna konferenca za RS 
20. 6.   PO  Športni dan, 5. razred 
21. 6.   TO  Naravoslovni dan, 5. razred 
21. 6.  TO  Zaključna ocenjevalna konferenca za PS 
21.6.  TO  ŠPORTNI DAN: DOLINA VRAT, PLANINSKI MUZEJ (4. RAZRED) 
    Ustvarjalno umetniški tabor za 6. razred 
21. 6.  TO  Naravoslovni dan za 1. razred: Živalski vrt 
3. 6.- 5. 6.  PE -NE  Likovni tabor v Piranu za 2. in 3. razred 
22. 6.  SR  Tehniški dan za 8. razred: 5X STOP je COOL 
22.6.  SR  Naravoslovni dan za 6. razred: Naravni procesi za pripravo hrane 
22. 6.   SR  Naravoslovni dan POŠ Lom: Ljubljana 
24. 6.  PE  Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence od 1. do 8. razreda 
Pouk in proslava pred dnevom državnosti  
Razdelitev spričeval in obvestil o dosežkih za učence 6. r. 
25. 6.  SO  Dan državnosti 
    Naravoslovni dan za 3. razred: Bohinj 
    Naravoslovni dan za 6. razred: Naravni procesi za pripravo  hrane 
    Naravoslovni dan za 8. razred: Naše zavarovane rastline 
    Športni dan za 1., 2. razred: Igre z vodo 
     
    Športni dan za 7. razred: Tabor naravoslovja (maj/junij) 
    Tehniški dan za 6. razred: Kulturno-umetniški tabor 
    Fizika, kemija, biologija v naravi 
    Življenje v naravi nas povezuje (v okviru RAP-a) za 1.–9. razred 
    Gostovanje bodočih prvošolcev – Vrtec Tržič 
    Športna tekmovanja 
     
27. 6.– 31. 8.  PO– SR  POLETNE POČITNICE ZA UČENCE 
6. 7.  SR  ZAKLJUČNA PEDAGOŠKA KONFERENCA 
16. 6.–29. 6.   Izpitni roki za predmetne in popravne izpite za učence 9. razreda – 1. rok 
27. 6.–8. 7.    Izpitni roki za predmetne in popravne izpite za učence 1.–8. razreda – 1. rok 
18. 8.–31. 8.   Izpitni roki za predmetne in popravne izpite za učence 1.–9. razreda – 2. rok 
3. 5.–15. 6.  Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu, za učence 9. razreda – 1. rok 
3. 5.–24. 6.  Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu, za učence 1.–8. razreda – 1. rok 
18. 8.–31. 8.  Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu za učence 1. –9. razreda – 2. rok 
Avgust  Sindikalni izlet 
   

 

Dostopnost