Skoči na glavno vsebino
1. 5.– 2. 5.  NE– PO  Praznik dela 
4. 5.  SR  NPZ iz SLOVENŠČINE za 6. in 9. razred  ŠD ATLANTIS 2. skupina  
6. 5.  PE  NPZ iz MATEMATIKE za 6. in 9. razred  
7. 5.  SO  Obisk Razstave mineralov, fosilov in okolja (POK, KEŽ) 
Državno tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja 
10. 5.  TO  NPZ iz ANGLEŠČINE za 6. in 9. razred  
13.5.  PET  Eko dan  1. -4. Razred – Snovi- gozd in les 
16. 5.  PO  Skupne govorilne ure 17.00-19.00 
Državno srečanje mladih raziskovalcev 
16. 5.   PO  Obisk srednje gostinske in turistične šole v Radovljici: izbirni predmet SPH, POK 
17. 5.   TO  KULTURNI DAN ZA 8. RAZREDE (RADOVLJICA) 
20. 5.   PE  Eko dan 5. razred – Obisk čistilne naprave 
20.05.  PE  Zaključek Bralne značke: 6. do 9. razred – Noč v knjižnici 
25. 5.- 27. 5.   SRE – PET  ČLOVEK IN GORSKO OKOLJE – tridnevni tabor za učence osmega razreda na Zelenici 
31. 5.  TO  RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. r. 
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu 
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. r. 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC 
    MINFOS 
    Pomladanski pohod za 2. razred 
    Tehniški dan za 8. razred: Izdelovanje izdelkov iz naravnih materialov 
    Tehniški dan za 4. razred:  Jumicar 
    Likovni tabor Piran za 1.–5. razred 
    Športno naravoslovni tabor za 7. razred, Debeli rtič 
    Športni dan za 8. razred: Športne igre (maj/junij) 
    Športni dan za 9. razred: Športne igre, plesne delavnice (maj/junij) 
    Sestanek s starši bodočih prvošolcev 

 

Dostopnost