Skoči na glavno vsebino

Cilji kulturnega dneva:

  • Učenec obnovi teoretično znanje gledaliških pojmov, gledaliških veščin in izvaja različne gledališke naloge.
  • Učenec sproščeno imitira, izraža se z mimiko, kretnjami, gibanjem in govorom, sproščeno uporablja pantomimo.
  • Sproščeno improvizira literarno delo.
  • Domišljijsko in na izviren način pretvori prozno besedilo v dramsko, pri tem je originalen, domišljijski, uporabi nove elemente in upošteva dosledno dramsko zgradbo besedila.
  • Sproščeno, z odlično mimiko, doživeto uprizori svoj del predstave.
  8. a 8. b 8. c
7.45–8.30 Razgovor o gledališkem bontonu
Ogled posnetkov
Reševanje učnega lista
8.35–9.20 Dramatizacija besedila Turjaška Rozamunda
9.20–9.40 Rekreativni odmor
9.40–10.25 Zaključek skupinskega dela
Predstavitev skupin
10.25–10.45 Malica
10.50 Odhod v Kulturni center Tržič
11.00–11.45 Ogled predstave Poslednja želja Rozalije M.
12.00–12.20 Evalvacija KD (zapis poročila)

 

 

  9. a 9. b
7.45–8.30 Razgovor o gledališkem bontonu
Ogled posnetkov
Reševanje učnega lista
8.35–9.20 Dramatizacija besedila Turjaška Rozamunda
9.20–9.40 Rekreativni odmor
9.40–10.25 Zaključek skupinskega dela
Predstavitev skupin
10.25–10.45 Malica
10.50 Odhod v Kulturni center Tržič
11.00–11.45 Ogled predstave Poslednja želja Rozalije M.
12.00–12.20 Evalvacija KD (zapis poročila)

 

Dostopnost