1. 5.–2. 5. PO–TO Praznik dela
4. 5. ČE NPZ iz SLOVENŠČINE za 6. in 9. razred
6. 5. SO Državno tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja
8. 5. PO NPZ iz MATEMATIKE za 6. in 9. razred
10. 5. SR NPZ iz TRETJEGA PREDMETA za 9. razred
NPZ iz tujega jezika za 6. razred
15. 5. PO Govorilne ure – RS, PS
Sejem rabljenih igrač, športnih pripomočkov… Lepo je dobiti, še lepše deliti
24.–26. 5. SR– PE Tabor za 8. razred: Človek in gorsko okolje
30. 5. SR Seja Sveta staršev
31. 5. SR RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. r. Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. r.
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9.razredu na RIC
    Športna tekmovanja
    Državno srečanje mladih raziskovalcev
    Zaključek bralne značke za razredno stopnjo
    Zaključek bralne značke za predmetno stopnjo – noč v knjižnici
    MINFOS
    Predavanje za starše: Odraščanje

Dostopnost