Skoči na glavno vsebino
1. 3. SR Seja sveta šole – zaključni račun
8. 3. SR Vesela šola – šolsko tekmovanje
9. 3. ČE Državno tekmovanje s področja zgodovine za 8. in 9. razred
11. 3. SO Državno tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje
16. 3. ČE Državno tekmovanje iz znanja angleščine za 9. razred
16. 3. ČE Šolsko tekmovanje v znanju matematike za Kenguru Vegova in Vegova priznanja
20. 3. PO Govorilne ure – RS, PS
20. 3.– 24. 3. PO–PE Tekmovanje Nemška bralna značka – Epi Lesepreis
22. 3. SR Državno tekmovanje iz angleščine za 7. razred
23. 3. ČE Državno tekmovanje s področja nemščine za 8. in 9. razred
25. 3. SO Regijsko tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja
27. 3. – 31. 3. PO–PE Tekmovanje Angleška bralna značka – Epi Reading Badge
    Cankarjevo priznanje – Mehurčki, šolsko tekmovanje (1.–3. razred)
30. 3. ČE Državno tekmovanje s področja angleščine za 8. in 9. razred
    Naravoslovni dan za 1. in 2. razred: Zabavni poskusi
    Naravoslovni dan za 3. razred: Raziskujemo
    Naravoslovni dan za 4. razred: Ogled HE Moste pri Žirovnici
    Športni dan za 1.–3. razred: Pomladanski pohod
    Tehniški dan za 6. razred: Leseni izdelki kot del kulturne dediščine
    Športna tekmovanja
    Državno tekmovanje iz programiranja
    Otroški parlament: Duševno zdravje otrok in mladih
    Obisk Srednje gostinske in turistične šole v Radovljici za učence SPH, NPH
    Zaključek angleškega bralnega tekmovanja

 

Dostopnost