Skoči na glavno vsebino

Številka: 406-3/2022/1
Datum: 15.11.2022

Zadeva: Namenitev dela dohodnine za donacije za šolski sklad Osnovne šole Tržič

Spoštovani!

Vabimo vas, da do 0,3 % vaše dohodnine, ki bi jo sicer pustili v državnem proračunu, namenite za delovanje šolskega sklada Osnovne šole Tržič, ki je na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in izvedenih aktivnosti v preteklem šolskem letu (sprejem Sklepa o ustanovitvi šolskega sklada Osnovne šole Tržič in Pravil o delovanju sklada) uvrščen na seznam upravičencev za namenitev dela dohodnine za donacije za leto 2022.

Zaradi donacij, namenjenih od dohodnine, davčne zavezanke in zavezanci ne boste plačali večje dohodnine. Znesek je namreč prispevek, ki ga država od davka na dohodek namenja za organizacije splošno koristnega namena. Do konca tekočega leta se lahko odločite, komu in v kakšnem deležu boste prispevali del vaše dohodnine za tekoče leto, in o tem obvestite davčno upravo. Če svoje odločitve iz prejšnjega leta ne boste spreminjali, vam ni treba storiti ničesar.

Iz šolskega sklada se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno. Sredstva iz šolskega sklada se lahko namenijo tudi za udeležbo učencev iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti. 

V primeru, da se za donacijo odločite, smo za vas dopolnili obrazec FURS-a (“Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije”) z že vnesenimi podatki upravičenca – imenom šolskega sklada ter davčno številko.

Davčni zavezanci lahko posameznemu upravičencu namenite od 0,1 % do 1,0 % dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 1,0 % dohodnine (npr. našemu šolskemu skladu 0,3 %, skladu Vrtca 0,3 %, Gasilskemu društvu 0,4 %). Šolskemu skladu Osnovne šole Tržič lahko namenite največ 0,3%.

Kako šolskemu skladu Osnovne šole Tržič namenite del dohodnine? Imate dve možnosti:

  1. Izpolnite obrazec s svojimi podatki, v zahtevek pripišite % dohodnine, ki ga namenjate šolskemu skladu Osnovne šole Tržič, obrazec natisnite in podpisanega odnesite ali pošljite na pristojni davčni urad. Obrazec lahko prinesete v šolo svojemu razredniku, šola pa ga bo posredovala davčnemu uradu.
  1. Preko sistema e-Davki https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo

Vlogo lahko oddate kadarkoli, a če želite, da se prejemnika dela dohodnine za donacije upošteva že za letošnjo dohodnino, je potrebno vlogo oddati pravočasno, najkasneje do konca leta 2022, saj davčni urad upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. 12. 2022.

Vsem, ki boste namenili del dohodnine šolskemu skladu Osnovne šole Tržič, se najlepše zahvaljujemo.

Predsednica upravnega odbora šolskega sklada
Blanka Rejc, mag. prof. RP

Dostopnost