Skoči na glavno vsebino

Tržič, 16. 6. 2023
Evid.št.:  60303-12/2023/1

PONEDELJEK, 26. 6. 2023
ob 9.00 (pisno)
ob 10. 00 (ustno)
ANGLEŠČINA (uč. 22)
Dopolnilni pouk: po dogovoru z učiteljico angleščine.
Izpitna komisija: A. Rojec, M. Lorber Tajnikar, D. Pirjevec
PONEDELJEK, 26. 6. 2023
ob 9.00 (pisno)
od 10.00 (ustno)
MATEMATIKA (uč. 9)
Dopolnilni pouk: po dogovoru z učitelji matematike.
Izpitna komisija: J. Mlinarič, T. Guna, I. Žnidarič
TOREK, 27. 6. 2023
ob 8. 00 (pisno)
ob 9.00 (ustno)
SLOVENŠČINA (uč. 24)
Dopolnilni pouk: po dogovoru z učiteljico slovenščine.
Izpitna komisija: M. Likar, A. Cinac, M. Keržič
TOREK, 27. 6. 2023
ob 8. 00 uri (ustno)
FIZIKA (uč. 9)
Dopolnilni pouk: po dogovoru z učiteljem fizike.
Izpitna komisija: J. Mlinarič, T. Guna, I. Žnidarič
TOREK,  27. 6. 2023
ob 8.00 (ustno)
ZGODOVINA (uč. 11)
Dopolnilni pouk: po dogovoru z učiteljico zgodovine.
Izpitna komisija: L. Lipar, R. Kramar, T. Kancilija Kosmač
SREDA, 28. 6. 2023
ob 10.00 (ustno)
GEOGRAFIJA (uč. 21)
Dopolnilni pouk: po dogovoru z učiteljico geografije.
Izpitna komisija: R. Kramar, L. Lipar, A. Cinac 
SREDA, 28. 6. 2023
ob 11.00 (ustno)
KEMIJA (uč. 13)
Dopolnilni pouk: po dogovoru z učiteljico kemije.
Izpitna komisija: R. Turk, R. Kramar, J. Mlinarič

 

Pomočnica ravnatelja:
Mojca Bečan, prof.

Dostopnost