Skoči na glavno vsebino

Razred: 6. a, 6. b, 6. c

Zbor: ob 7.35 pred šolo, razdelitev malice (razredniki/spremljevalci).

Odhod: ob 7.45 izpred šole v Tržiču.

Prihod: od 17.30 do 18.00.

Smer: NOTRANJSKA (TRŽIČ – VRHNIKA – MOČILNIK – PLANINSKA JAMA – RAKOV ŠKOCJAN – DOLENJE JEZERO – TRŽIČ)


Razred: 7. a, 7. b

Zbor: ob 7.30 pred šolo, razdelitev malice (razredniki/spremljevalci).

Odhod: ob 7.45 izpred šole v Tržiču.

Prihod: okoli 15.45 pred šolo.

Smer: DOLENJSKA  (TRŽIČ – KRKA (Krška jama) – MULJAVA – TURJAK – TRŽIČ) 


Razred: 8. a, 8. b, 8. c

Zbor: ob 7.30 pred šolo, razdelitev malice (spremljevalci).

Odhod: ob 7.45 izpred šole v Tržiču.

Prihod: okoli 15.45.

Smer: GORENJSKA (TRŽIČ – KRANJ –VISOKO PRI POLJANJAH – TRŽIČ)


Razred: 9. a, 9. b

Zbor: ob 7.30 pred šolo.

Odhod: ob 7.45 izpred šole v Tržiču.

Prihod: okoli 19.00.

Smer: POSOČJE (TRŽIČ – KOBARID – BOVEC – VRŠIČ – TRŽIČ)


NAVODILA: Učencem dajo natančna navodila za ekskurzijo (program, obutev, malica…) vodje posameznih ekskurzij oz. učitelji, ki sodelujejo pri izvedbi programa (na obvestilih za starše v eAsistentu, pri pouku geografije, slovenščine, zgodovine).

Učenci naj s seboj vzamejo mapo, zemljevid Slovenije, pisalo za reševanje učnih listov in beležko ali zvezek.

Za prevoz vozačev po ekskurziji poskrbijo starši zaradi različnih odhodov in prihodov avtobusov.

Učenci so dolžni upoštevati navodila spremljevalcev tako glede prometne varnosti kot vedenja v avtobusu in zunaj njega.

Vodja komisije za ekskurzije                                                      Ravnatelj
Azemina CINAC, prof.                                                               Stanislav GRUM, prof.

V Tržiču, 4. 10. 2023

Dostopnost