NARAVOSLOVCI TRŽIŠKE ŠOLE NA RAZSTAVI MINERALOV, FOSILOV IN OKOLJA

Spoznavanje značilnosti domačega kraja je eden od temeljev vzgojno-izobraževalnega procesa OŠ Tržič. Z učenkami in učenci, ki obiskujejo izbirne predmete kemije smo se 7. maja udeležili razstave MINFOS. Turistično društvo Plac je našim učencem omogočilo znižano ceno...

Pust 2020

Na pustni torek smo šli malo po mestu… [Show as...

prostovoljci v Domu Petra Uzarja

V sredo, 5.2.2020, smo prostovoljci obiskali Dom Petra Uzarja. Izdelovali smo pustne maske in tako preživeli prijetno urico medgeneracijskega druženja. [Show as...
Dostopnost